Arnika na Fóru přátel stromů v Polsku

26.9.2014 - Marcela Klemesová | Novinky
Foto: Alexandra Koroleva
  Letos se potřetí sešli odborníci nevládních organizací, kteří chrání aleje v Evropě. Setkání se  konalo v rámci Fóra přátel stromů v polské Wroclawi. Arnika informovala mimo jiné  o tom, co hrozí alejím v České republice, a o svých úspěších při zvyšování bezpečnosti dopravy v alejích. Účastníci z osmi  evropských zemí v průběhu  setkání zasadili první lípu do  vznikající aleje mezi vesnicemi Wierzchowice a Dziegliniec (Dolní Slezsko).   

 

 

Ve čtvrtek 12. září 2014 pořádala Nadace udržitelného rozvoje (1) z Wroclawi v rámci svého programu   Cesty pro přírodu   první celopolské Fórum přátel stromů (2). Cílem  bylo umožnit setkání všem organizacím i jednotlivcům, kteří se v Polsku věnují ochraně stromů, seznámit je s příklady dobré praxe a prostřednictvím workshopů vzdělávat v tématech ochrany stromů na stavbách a ošetřování starých a památných stromů .

Vedoucí programu Cesty pro přírodu Piotr Tyszko – Chmielowiec na toto setkání pozval zástupce Arniky, aby v druhé části programu informovali  o  přístupech k  ochraně stromů a alejí v České republice. Podobně o své práci pro stromy a pro aleje hovořili  zástupci z Německa, Velké Británie a Španělska.

„Silniční stromořadí v Polsku  jsou pod velkým tlakem (3). Je tomu podobně jako u nás – úzké komunikace lemované mohutnými stromy nevyhovují požadavkům na rychlou a bezstarostnou jízdu.“ Pro polské kolegy byla  velmi zajímavá naše prezentace o pasívním bezpečnostním prvku na silnicích, kterým jsou bílé reflexní pruhy na kmenech stromů.“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

V pátek 13. září se Arnika  zúčastnila setkání Evropské pracovní skupiny pro aleje. První setkání proběhlo před rokem na německé Rujáně u příležitosti oslavy 20. výročí Německé alejové cesty (4). Tato skupina se snaží o propagaci alejí na evropské úrovni a také o koordinaci postupů a akcí na jejich ochranu. Jednou z  cest, jak aleje  propagovat ,  je  připravovaná publikace o evropských alejích, která vyjde počátkem příštího roku.  

V sobotu 14. září navštívili odborníci  na ochranu alejí Údolí Barycz (Dolní Slezsko, cca 50 km severně od Wroclawi).  Jsou tu největší rybníky v Evropě s významnou ptačí populací. V této lokalitě se zachovaly  staleté dubové aleje, které jsou biotopem  vzácných druhů brouků - páchníka (Osmoderma barnabita) a tesaříka (Cerambyx cerdo). Mladou lipku, která se stane součástí nového stromořadí, zasadili členové Evropské pracovní skupiny pro aleje spolu se starostkou vesnice  Wierzchowice  a paní učitelkou z místní školy.  

Poznámky:

(1) Nadace udržitelného rozvoje z Wroclawi se mimo jiné zabývá programy na ochranu stromů podél silnic. První kontakty týkající se silničních stromořadí jsme navázali v roce 2010 na konferenci s tématem alejí pořádané Arnikou v Praze. Martin Skalský z Arniky se pak zúčastnil  akce k výročí Václava Havla – společně s polskou nadací vysadili v parku ve Wroclawi „Havlovu lípu“. Cesty pro přírodu je název aktuálního programu nadace, který se věnuje stromům a alejím. Nadace v rámci tohoto programu vzdělává úředníky i veřejnost, sází stromy a natáčí filmy o přírodě. Také v Polsku jsou  aleje káceny a nejčastěji je to z důvodů modernizace silnice. Projekty na rekonstrukci většinou nepočítají s existencí stromů podél cest – naopak, stromy jsou považovány za překážku. Pokud jde o ochranu stromů a alejí, má s Arnikou   polská  Nadace udržitelného rozvoje   hodně společného.

(2) Fórum přátel stromů na webových stránkách programu Cesty pro přírodu:  http://aleje.org.pl/dzialania/promujemy-aleje/404-forum-przyjaciol-drzew-relacja

(3) Typickým příkladem je alej ve vesnici Źelazniki. Ve staletých dubech žije ohrožený  páchník. Úzká silnice  je významnou komunikací v lokalitě a často zde dochází k nehodám. Místní samospráva by chtěla stromořadí vykácet a silnici rozšířit.

 Odborníci v rámci programu Cesty pro přírodu usilují o zachování aleje a jsou připraveni diskutovat s místní samosprávou o několika možnostech, jak situaci řešit:

- zachovat stromořadí po obou stranách a bezpečnost provozu zajistit jinými metodami, například těmi, které  nabízí Arnika na vém webu: http://arnika.org/jak-zvysit-bezpecnost

- zachovat pouze jednostranné stromořadí, po druhé straně duby vykácet a silnici rozšířit

- vybudovat na silnici „výhybny“ pro automobily, to ale předpokládá pokácení některých stromů a mělo by to negativní dopad na estetické působení celé aleje

- ponechat nejcennější část stromořadí,  méně hodnotnou část vykácet a silnici  v úseku bez stromů rozšířit

 Podle odborníků z Evropské pracovní skupiny pro aleje bude velmi důležité přiblížit místní komunitě, hodnoty, které alej představuje.  Staletá alej lemující komunikaci může mít v turisticky významné lokalitě velký potenciál pro regionální rozvoj.

 Pokud by se místní samospráva rozhodla vyjít vstříc řidičům a v části komunikace stromy pokácet a vozovku rozšířit, řidiči se tam  sice budou cítit komfortněji, ale budou v tomto úseku jezdit rychleji, pak přijde zúžení vozovky a příkaz snížit rychlost v části  lemované stromy – a tato náhlá změna může paradoxně zvýšit počet nehod.

 

(4) Podrobnosti o Německé alejové cestě:  http://arnika.org/nemecka-alejova-cesta-deutsche-alleenstrasse

 

 

Banner-stika

Sledujte nás: