en ru


Arnika představila výsledky průzkumu týkajícího se topenišť v Mniší a Vlčovicích

20.10.2011 - KOPŘIVNICE | Novinky
 Sdružení Arnika představilo na konferenci o kvalitě ovzduší v Kopřivnici výsledky dotazníkového průzkumu provedeného v dvou místních částech – v Mniší a Vlčovicích. Průzkum se týkal způsobů vytápění rodinných domů v těchto částech. "Oslovili jsme na 500 domácností, návratnost dotazníků byla 31%," uvedla Vendula Krčmářová ze sdružení Arnika. „Cílem bylo zjistit, jaké způsoby vytápění v obci převažují a jaké jsou návyky obyvatel týkající se topení – například zda jsou zvyklí řádně udržovat kotle a komíny," dodala Krčmářová.

 Z dotazníkového šetření například vyplynulo, že 66% respondentů používá jako hlavní zdroj tepla plyn, za ním následují kotle spalující dřevo. Uhlí jako hlavní zdroj tepla uvedlo jen 5% respondentů. Skoro třetina lidí odpověděla, že zvažuje přechod na jiný, ekologičtější způsob vytápění a většina uvádí, že by to měl být moderní kotel na tuhá paliva. Zároveň by uvítali podrobnější informace o možnostech dotací na tyto nové kotle.

Dotazník se obyvatel ptal i na to, zda jsou obtěžováni kouřem od některého ze svých sousedů ( „ano" dopověděla více než polovina respondentů) nebo zda spalují v lokálních topeništích odpady (drtivá většina lidí uvedal pouze papír, často do dotazníku poznamenali, že pouze v malém množství, např. na podpal).
Dotazníkový průzkum byl proveden v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům", podpořeném Státním fondem životního prostředí.

Podrobnější výsledky průzkumu naleznete v prezentaci:

Výsledky dotazníkového výzkumu v Mniší a Vlčovicích.ppt

Podívat se můžete také na videozáznam z konference.

 

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha