Arnika upozornila na kontaminaci potravin toxickými látkami

30.3.2005 - PRAHA | Tiskové zprávy
Tři obrovské slepice dnes pochodovaly po Karlově mostě. Před sebou valily velká vejce. Doprovázel je průvod aktivistů Arniky, kteří nesli transparent „Budoucnost bez jedů“ a rozdávali kolemjdoucím informační letáky. Tak dnes vypadal neobvyklý povelikonoční happening sdružení Arnika, jehož cílem bylo upozornit na alarmující výsledky právě provedených testů slepičích vajec z celého světa. Akce byla součástí celosvětového projektu, na němž Arnika spolupracuje s mezinárodní sítí IPEN (1).
Síť IPEN nechala ve spolupráci s Arnikou v rámci mezinárodní kampaně „Keep the Promise – Eliminate POPs“ v české laboratoři Axys Varilab analyzovat na obsah toxických látek vejce z 18 zemí pěti kontinentů. Vědci ve vejcích hledali perzistentní organické látky (2) - především polychlorované bifenyly (PCB) (3), dioxiny (4) či hexachlorbenzen (5) – tedy látky, které jsou označovány za nejnebezpečnější sloučeniny pro lidské zdraví a k jejichž eliminaci zavazuje naši republiku Stockholmská úmluva (6). Testy prokázaly, že v obsahu hexachlorbenzenu a polychlorovaných bifenylů získala Česká republika smutné prvenství. „Všechna česká vejce překročila evropský limit pro hexachlorbenzen. Česko v jeho obsahu ve vejcích předstihlo dokonce i Rusko či Egypt, tedy státy, u nichž lze předpokládat větší zatížení životního prostředí vzhledem k rozsáhlým průmyslovým aktivitám s horšími technologiemi,“ uvedl předseda Arniky a koordinátor kampaně „Keep the Promise – Eliminate POPs“ RNDr. Jindřich Petrlík. Nejvíce hexachlorbenzenu bylo naměřeno ve vzorcích z Liberce (250 ng/g tuku), následovala intenzivně průmyslově využívaná oblast v Rusku – Gorbatovka (68,9 ng/g tuku), třetí místo obsadil jiný liberecký vzorek a na čtvrtém nejhorším místě byla vejce z Lysé nad Labem. Teprve potom následovaly země jako Indie, Mexiko či Bulharsko. Polychlorovaných bifenylů obsahovala z testovaných vzorků nejvíce vejce z Lysé nad Labem. „Je očividné, že perzistentní organické látky se už dostaly do potravního řetězce,“ řekl RNDr. Jindřich Petrlík. „Je nejvyšší čas, aby vlády signatářských zemí Stockholmské úmluvy začaly neprodleně podnikat všechny kroky potřebné ke snížení rizika pro člověka, které již existuje, a aby zabránily budoucímu znečišťování životního prostředí toxickými chemikáliemi. Apelujeme proto na vládu České republiky i všechny příslušné úřady, aby ctily text Stockholmské úmluvy a dodržely slib snížení a odstranění perzistentních organických látek z prostředí,“ sdělil Petrlík. Průvod aktivistů Arniky se z Karlova mostu vydal k Poslanecké sněmovně. Předseda Sněmovny Lubomír Zaorálek zde od ekologů převzal petici Budoucnost bez jedů II, pod kterou se do dnešního dne podepsalo 9233 lidí včetně starostů a zastupitelů řady měst a obcí. Petice si klade za cíl prosazení nové účinné chemické legislativy v rámci Evropské unie (REACH), svobodný přístup veřejnosti k informacím o toxických látkách, náhradu nebezpečných materiálů a stop únikům toxických látek. Spolu s peticí Lubomír Zaorálek od Arniky obdržel také výsledky rozborů a výzvu, aby se poslanci zasadili o účinnou eliminaci toxických látek v prostředí. Výsledky analýz dostanou také všichni delegáti jednotlivých zemí, kteří se budou účastnit Konference stran Stockholmské úmluvy. Ta se uskuteční počátkem května v Uruguayi. Závěrečnou zprávu projektu dostanou rovněž vysocí představitelé Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí