Arnika prezentovala mezinárodnímu fóru v Ženevě studii o toxických látkách v Rubikových kostkách

8.5.2015 - ŽENEVA | Novinky
Švýcarská Ženeva se už po několikáté stala místem schůzky tří mezinárodních úmluv zaměřených na ochranu životního prostředí a zdraví lidí před negativním působením chemických látek a před špatným nakládáním s odpady, především před nelegálním vývozem toxických odpadů do zemí třetího světa. Arnika k jednání přispěla studií o přítomnosti toxických bromovaných zpomalovačů hoření v Rubikových kostkách - zpracovala ji pro mezinárodní síť IPEN. Tyto látky nemají v hlavolamu pro děti žádný význam, Těžko může někdo očekávat, že se kostky samy od sebe vznítí. Jak česká nevládní organizace zjistila, dostaly se toxické látky do hraček proto, že jsou vyráběny z recyklovaných plastů z elektrošrotu. Nejvyšší koncentrace zjistili v laboratořích Vysoké školy chemickotechnologické v Praze v Rubikových kostkách zakoupených v Srbsku.

„Určitě jsou podobně toxické výrobky k dostání i v tržnicích s levným zbožím v České republice, jen jsme na ně nenarazili. Nikdo totiž v hračkách přítomnost bromovaných zpomalovačů hoření nekontroluje, není pro ně stanovený limit. S jistou nadsázkou se dá říci, že se nám do Evropy vrací jenom to, co sami do Číny vyvážíme. Tam z elektrošrotu vyberou plastové části a z nich pak vyrobí recyklát, obarví ho na černo a použijí ho mimo jiné na výrobu hraček a hlavolamů pro děti,“ shrnula stručně problém autorka studie Mgr. Jitka Straková z Arniky. Jedna z věcí, které by mohly tento koloběh toxických látek v odpadech zastavit, je nastavení dostatečně přísného mezinárodního limitu pro bromované zpomalovače hoření - látek na seznamu Stockholmské úmluvy - v odpadech. Pak by nebylo tak jednoduché odpad s toxickými látkami vyvážet do jiných států. V Evropě navíc existují technologie, které dokážou z plastů jedovaté bromované látky extrahovat.

Problém je, že bromované zpomalovače nejsou v materiálu pevně vázány. Jak si dítě hraje s hračkou z plastu s toxickými látkami, ty se postupně uvolňují do prostředí anebo na jeho ruce. Zvyšuje se tak zátěž organismu dítěte těmito látkami.

„Naše studie názorně ukazuje, že špatně nastavená mezinárodní pravidla pro odpady s toxickými látkami nakonec ohrožují děti nejen v Evropě, ale i v Číně, která je cílovou zemí mnoha odpadů z Evropy. Ještě větší a ani zdaleka ne zmapovaný je problém toxických látek v odpadech, které končí v Africe,“ nastiňuje mezinárodní kontext české studie vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík, který v Ženevě výsledky výzkumu představil.

Vzorky Rubikových kostek posbírala Arnika v Bělorusku, Arménii, Číně, Maďarsku, Srbsku i u nás a nejdříve v nich změřila přítomnost bromu. Ty s vyšším obsahem pak putovaly na podrobnější analýzy do laboratoře Ústavu chemie potravin Vysoké školy chemickotechnologické v Praze, která se specializuje na měření bromovaných zpomalovačů hoření. Celkem bylo testům podrobeno asi 20 vzorků Rubikových kostek, sedm z nich bylo podezřelých z přítomnosti vyšších koncentrací toxických bromovaných látek. Ze tří kostek zakoupených v Česku však to nebyla ani jedna, stejně dopadly vzorky z Arménie.

Polybromované difenyétery, které jsou srovnatelně toxické jako polychlorované bifenyly (PCB), byly ve dvou vzorcích přítomné v koncentraci vyšší než je nyní mezinárodně používaná hraniční koncentrace pro obsah PCB v odpadech. V šestinásobně vyšších koncentracích než zakázané bromované zpomalovače ze seznamu Stockholmské úmluvy byly v Rubikových kostkách zjištěné tzv. nové bromované zpomalovače hoření, které jsou rovněž podezřelé z negativních dopadů na lidské zdraví a mají schopnost se kumulovat v živočišných tkáních stejně jako ty, jež byly zakázány už v minulosti.

Plné a zkrácené znění studie:

pdfToxic Toy or Toxic Waste: Old POPs in New Products Summary for Decision-Makers1.44 MB

pdfToxic Toy or Toxic Waste: Old POPs in New Products3.53 MB

Banner-stika

Sledujte nás: