en ru

Bakteriální a virový filtr pro umělou ventilaci dospělých - nesterilní