Bakteriální a virový filtr pro umělou ventilaci dospělých - sterilní