Budoucnost Labe bez jezů

8.3.2002 - DĚČÍN | Tiskové zprávy
Ministerstvo životního prostředí ČR vodní díla na Labi odmítá. Německá strana má obavy a pochybnosti a doporučuje hledat jiné cesty podpory vodní dopravy. Pro Ministerstvo dopravy a spojů ČR jsou však jezy nadále jedinou variantou, o které hodlá uvažovat. Tak lze shrnout hlasy z konference „Labe – řeka budoucnosti“, kterou pod záštitou MŽP ČR uspořádala ve čtvrtek 7. března 2002 Správa CHKO Labské Pískovce ve společenském sále Střelnice v Děčíně.
Proti vodním dílům se vyslovil i prezident Euroregionu Elbe/Labe Hans-Jürgen Evers, který uvedl, že ač má vodní doprava pro region značný význam, správnou cestou k jejímu zachování je podpora modernizace plavidel. Zachování přírodě blízkého charakteru Labe na české i německé straně a využití turistického potenciálu má pro budoucnost Euroregionu Labe zásadní význam, zdůraznili ve svých příspěvcích němečtí hosté včetně poslance Klause Brämiga (CDU/CSU). Výstavbu vodních děl nechtěně zpochybnila i zástupkyně MDS ČR Magdalena Konvičková, když v diskusi uvedla, že výsledky testů Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka v Praze prokázaly na modelech jezů nefunkčnost stupně v Malém Březně. Paní Konvičková se však dopustila i významné dezinformace. Tvrdila například, že zpráva NKÚ neobsahuje údaj o zvýšení nákladu na vodní díla na Labi z 6,3 na 8,8 miliard Kč. Jak lze zjistit nahlédnutím do této zprávy (která je veřejně přístupná i na webových stránkách NKÚ), opak je pravdou (viz příloha).

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu