Bylinný balzám PFERDE BALSAM Kaštan koňský hřejivý


Země původu: Česká republika
Výrobce: Prodigy finance s.r.o., Táboritská, Praha 3/ Čechova I 100/20, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25785389 (firma vymazána 10. 9. 2011 z obchodního rejstříku)
Prodejce: TT MARKET s.r.o., Bavorovice 127, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 02491320 (provozovna: Maxi Hit, Prachatická 9, 384 51 Volary)
Zjištěná závada:

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bylinny-balzam-pferde-balsam-kastan-konsky-hr_11165_880_1.html

Datum upozornění: 22.12.2015