Bytový dům Vazovova

Praha 4 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Společnost Blooming, s. r. o. chtěla na pražských Modřanech postavit další bytový dům. Měla to být atypická stavba „zazubený deskovitý dům“ – s pěti a sedmi podlažími.[1] Popis takové stavby přitom může být až poetický: Osmipatrová vertikála v severní části pozemku je umístěna do průhledové osy ulice Vazovova, kde tvoří výrazný ukončující prvek. Hlavní hmota je pak rytmicky složena z pravidelných hranolů o 3 a 4 patrech, které jsou materiálově i barevně odlišeny. Jižní nároží je zvýšeno na 5 pater a mírně zvýrazňuje pohledově nejexponovanější část stavby.[2]  

Oba výčnělky měly být propojeny podzemními chodbami. Měl sloužit jako schránka pro 74 bytů, nějaké obchodní plochy a 83 parkovacích stání (dalších dvanáct se mělo ukousnout z ulice Vazovova). Pro Prahu se může podobný dům jevit jako banalita, podobných přeci vyrostly a vyrůstají desítky. Protože ale stokrát nic umořilo osla, vyplatí se právě na tomto obyčejném bytovém domě si připomínat, že jakákoli výstavba v Praze musí mít ohledy nejen na zájmy developerů.  

Tisíc úprav

Pozemky v Modřanech, na kterých měl dům vyrůst, byly kdysi územním plánem určeny jako zeleň. To se změnilo v roce 2008, kdy byla schválena změna Z 1376/06. Z území se rázem stalo místo vhodné pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu.[1]

Úprava územního plánu, která učinila plány Blooming zase o něco reálnějšími, byla ta s číslem U 994. Skoro tisící úprava, stejně jako stovky před ní, zvýšila kód míry využití území.  Tentokrát o pěkných pár stupňů – z C na G. To znamenalo mnohem více podlaží. Městská část s úpravou, která byla schválena v červenci 2011, souhlasila.[2] Požadovala mj., aby se zvýšil počet parkovacích míst oproti požadavkům stavebních předpisů alespoň o 20%.[3]

Když se občané o stavbě dozvěděli a zjistili více informací, měli k ní řadu připomínek.[4] Především tvrdili, že je objekt příliš vysoký, že dopravní napojení je nedostatečné a také poukazovali na problematiku vedení vysokého napětí v těsné blízkosti budovy.[5] Později se místní dozvěděli, že se nedaleko Vazovovy, v ulici Levského, chystá stavba dalšího domu – tentokrát sedmipodlažního věžáku s bezmála devadesáti byty.[6]

Zatím stopka

V červnu 2011 předložil investor městské části objemovou studii.[7]  Na stránkách magistrátu najdeme infomaci, že bytový dům Vazovova bude tvořit optickou a hlukovou bariéru mezi stávající zástavbou a hasičskou stanicí, u níž lze v souvislosti s výjezdy hasičských vozidel (celkem je stavba určena pro 8 vozů) očekávat zvýšenou hlukovou zátěž pro stávající zástavbu. Stavba zároveň částečně eliminuje pohled na nedaleké sloupy a vedení vysokého napětí a bývalou skládku komunálního odpadu.[8] Takováto a podobná odůvodnění nejsou zřídkavá.

Místní obyvatelé ale dostali mocného spojence – Nejvyšší správní soud. Ten totiž na podzim 2013 v jednom ze sporů uznal, že úpravy územního plánu byly dosud schvalovány nezákonně. Občané měli mít možnost se o jejich projednávání dozvědět a vyjádřit svůj názor včas.

Obyvatelé Modřan se rozhodli, že tuto možnost využijí a proti úpravě U 994 podali žalobu. Městský soud jim v říjnu 2014 vyhověl.[9] Investor se sice pokusil bránit u Nejvyššího správního soudu a dosáhl částečného úspěchu kvůli pochybení soudu. Ten totiž společnost Blooming o probíhajícím řízení neinformoval řádně.[10] Jednalo se ale jen o drobné zdržení – Městský sodu chybu napravil a v květnu 2016 úpravu znovu zrušil.[11] 

[2] usnesení rady městské části Praha 12 č. 15.01.11 ze dne 17. 5. 2011 „Bytový dům Vazovova - návrh úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“

[9] rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2014, č. j. 8 A 119/2014-30

[10] Rozsudek NSS ze dne 16. 2. 2016, sp. zn 3 As 213/2014

[11] https://www.praha12.cz/stopka-dalsimu-zahustovani-modranskeho-sidliste/d-47653 

 

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu