Čečelice žalují báňský úřad, obec nechce dopustit zasypání výjimečného jezera

28.8.2006 - MĚLNÍK/ČEČELICE | Tiskové zprávy
Obec Čečelice podala správní žalobu na rozhodnutí Českého báňského úřadu. Tento úřad nedávno povolil zasypání Čečelického jezera odpadem. Obec požaduje, aby bylo rozhodnutí zrušeno. Argumentuje porušením zákona při vydávání rozhodnutí a poškozením svých vlastnických práv; patří jí totiž jeden z pozemků nacházejících se uvnitř pískovny. Čečeličtí chtějí, aby jezero zůstalo zčásti zachováno jako biotop vzácných druhů vodních měkkýšů a obojživelníků, a zčásti sloužilo k rekreaci. „Nechceme zde vytvořit žádné rekreační středisko, ale chtěli bychom zde zachovat základní zázemí pro víkendovou rekreaci, která by neohrozila vzácné druhy živočichů v jezeře. Pokud nebude zasypáno, je Čečelické jezero dost velké na to, aby zde mohli koexistovat lidé i vodní organismy,“ říká starosta Čečelic Josef Zeman.
Žalobou se nyní bude zabývat Městský soud v Praze. Právník Mgr. Radek Motzke, který žalobu sestavil, je přesvědčen, že obec má víc než dost argumentů k tomu, aby jí soud vyhověl. „Český báňský úřad porušil při vydávání svého rozhodnutí zákon o ochraně přírody a zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí. Porušil také vlastnická práva obce, které patří jeden z dotčených pozemků,“ vysvětluje právník. Závažné porušení dvou zákonů při vydávání rozhodnutí Českého báňského úřadu nedávno potvrdilo také Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad Středočeského kraje. Obec Čečelice se ve své žalobě domáhá zrušení rozhodnutí Českého báňského úřadu i Obvodního báňského úřadu Kladno. Zároveň požaduje přiznání tzv. odkladného účinku žaloby. Povolení, vydaná firmě H.Z.C.J. k zasypání jezera, jsou totiž v současné době stále vykonatelná a jejich právní platnost může pozastavit jedině soud. Pokud obec soudní spor vyhraje, celé řízení o definitivním ukončení těžební činnosti v Čečelicích a rekultivaci jezera bude probíhat znovu. Obec v něm chce prosadit zachování vodní plochy, vybudování zázemí pro víkendovou rekreaci a vytvoření litorálních biotopů pro chráněné druhy žab.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu