Celosvětový den alternativ ke spalovnám odpadů

13.7.2003 - PRAHA/LIBEREC/VYŠKOV/LYSÁ N. LABEM | Novinky
Místa dvou spaloven nebezpečných odpadů (Vyškov a Lysá nad Labem) a liberecká spalovna komunálního odpadu se v pondělí 14. července stanou místy, kde sdružení Arnika uzavře sérii akcí nazvanou „60 dní pro čistou zemi,vzduch a vodu“. Tyto akce se zároveň stanou součástí „Celosvětového dne alternativ ke spalovnám odpadů“ organizované mezinárodní sítí GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives).

Místa dvou spaloven nebezpečných odpadů (Vyškov a Lysá nad Labem) a liberecká spalovna komunálního odpadu se v pondělí 14. července stanou místy, kde sdružení Arnika uzavře sérii akcí nazvanou „60 dní pro čistou zemi,vzduch a vodu“. Tyto akce se zároveň stanou součástí „Celosvětového dne alternativ ke spalovnám odpadů“ organizované mezinárodní sítí GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives). Datum těchto akcí je zvoleno na první den jednání Mezivládního výboru pro přípravu Stockholmské úmluvyo zákazu a omezení perzistentních organických látek, které proběhne od 14. do 18. července v Ženevě. K těmto látkám patří i dioxiny, polychlorované bifenyly a hexachlorbenzen a spalovny patří k hlavním zdrojům jejich úniků do životního prostředí.

Spalovny odpadů ročně vyprodukují řadu toxických látek, které by bez nich vůbec nemusely vznikat. Dioxiny ze spalovny komunálních odpadů v Liberci nyní končí většinou v popeli a popílku. Na jejich směs má spalovna vydaný certifikát jako na stavební materiál. Má tedy otevřenou cestu k tomu, aby beztrestně zamořila životní prostředí těmito a dalšími toxickými látkami. Vyškovská spalovna vypustí ročně do ovzduší 5 - 6 tun škodlivin. Nejzávažnější jsou emise sloučenin chlóru, těžkých kovů a dioxinů z této spalovny. I přes zastaralost své technologie má i tato spalovna povolen dvouletý odklad plnění emisních limitů platných od 1. ledna 2003.

Sledujte nás: