Centrum Invalidovna

Praha 8 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Okolí stanice metra Invalidovna je zřejmě jako stvořené pro výstavbu administrativních budov. Stojí zde například Futurama Business Park[1]  (původně plánovaný jako Administrativní centrum Invalidovna). [2] Jeho investor, společnost Erste Group Immorent, resp. její dceřinná firma Proxima Immorent s. r. o. plánuje jeho třetí rozšíření.[3] Podobným záměrem je administrativní centrum Rustonka[4] nebo AFI Karlín.[5] U Invalidovny chtěla postavit kanceláře i společnost Metroprojekt.[6] Velkolepé plány ale zkraje roku 2016 přerušilo rozhodnutí soudu.

Zástavba okolí metra

V srpnu 2012 se v radě městské části Praha 8 projednával podnět na provedení jedné z tisícovek úprav územního plánu.[1] O změnu žádala společnost Invalidovna Centrum, a. s., chtěl zvýšit na řadě pozemků kód z písmene F na H a I. Na papíře to nevypadá nijak nápadně. Ve skutečnosti se ale jedná o podstatnou změnu podlažnosti budoucí stavby. Už v listopadu roku 2012 byla úprava magistrátem posvěcena a bylo možné přemýšlet o dalších krocích. Ty na sebe nenechaly dlouho čekat.

V dubnu 2013 se v systému EIA objevilo oznámení. Pod názvem „Zástavba okolí stanice metra Invalidovna Praha 8 – Karlín“ se skrývalo Administrativně-obchodní centrum Invalidovna. Z oznámení bylo zřejmé, že souladu záměru s územním plánem se docílilo jenom díky oné úpravě č. U 1113. Bylo také jasné, že administrativní centrum překročí povolený rozsah 60% pro jedno funkční využití, a proto bude potřebovat souhlas s tzv. výjimečně přípustným využitím území, což není mnohdy nic jiného, než obcházení regulativů územního plánu.

A co konkrétně mělo lokalitu obohatit? Dvě nepravidelné stavby o osmi a devíti nadzemních podlažích a 197 parkovacích místech pod zemí. Celková hrubá podlažní plocha měla být skoro 24 000 m2. Většina z těchto metrů čtverečních měla připadnout kancelářím. Zajímavé je, že většina pozemků patří skupině Immorent, část společnosti Invalidovna Centre a zbývající z nich dokonce hlavnímu městu.

Závěr zjišťovacího řízení ze srpna 2013 potvrdil, že stavbu nebude zapotřebí dále hodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. Občané, kteří se projednávání záměru účastnili, především požadovali, aby se snížila výška budov tak, aby odpovídala stávající zástavbě. Také namítali, že záměr je předimenzovaný a možný jen díky nezákonné úpravě územního plánu. Problémem podle nich byly i zbytečné zásahy do zeleně, nerespektování klidových zón a nevhodné zásahy do urbanistického uspořádání lokality.

Někteří místní občané požádali svoji městskou část, aby se připojila k jejich připomínkám. Ta jim však nevyhověla a starosta odpověděl jen velmi lakonicky.[2] S dotazy se obraceli i na tehdejší radní Plamínkovou, odpovědi ale nebyli konkrétní.[3]

Územní řízení a soud

Po získání stanoviska EIA dostal stavební úřad Prahy 8 žádost o vydání územního rozhodnutí, samozřejmě podle limitů, které mu umožňovala úprava U 1113/2012. Městská část Praha 8 na schůzi rady v září 2013 souhlasila s projektovou dokumentací stavby[4]. Do zatím fungujícího plánu však zasáhlo jedno z důležitých usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Ten dal občanům možnost hájit svoje práva, která byla potřena tajným rozhodováním o rozšiřování staveb.

Místní se proto obrátili koncem jara 2015 na Městský soud v Praze s návrhem na zrušení úpravy U 1113. Soud jim dal za pravdu a úpravu zrušil. Investor i Magistrát sice poslali k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost, ale marně.[5] Investor v současné době nemá možnost na místě postavit stavbu tak velkých rozměrů, jaké mělo Centrum Invalidovna mít.

[5] Rozsudek NSS ze dne 7. 1. 2016, sp. zn. 7 As 256/2015 

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu