Český europoslanec vystupuje aktivně za ochranu spotřebitelů proti škodlivým ftalátům

18.11.2015 - Praha | Články
Oceňujeme postup poslance Evropského parlamentu Pavla Poce, místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, který minulý týden (10.11.) vystoupil na půdě Evropského parlamentu proti tomu, aby v Evropské unii bylo možné recyklovat a znovu uvádět na trh takové zboží, které obsahuje nebezpečný ftalát DEHP. I díky jeho námitce hlasoval výbor proti výjimce pro výrobce ftalátů, kteří bojují o to, aby tato nebezpečná látka získala v procesu autorizace (povolování) co nejvíce výjimek.    

Tento povolovací proces (známý pod zkratkou REACH) stanoví, které chemické látky budou zcela zakázány pro své negativní účinky na lidské zdraví či životní prostředí. Evropské ekologické organizace včetně Arniky prosazují, aby už na počátku vstupovaly do výroby jen takové látky a materiály, které nejsou toxické a bude možné je znovu recyklovat a používat. Ftaláty se dají jednoduše nahradit bezpečnějšími materiály a jejich použití nepřináší evropským občanům žádné nepostradatelné výhody. Názor, že  těchto látek je všude kolem plno, a tudíž by mělo být povoleno ftaláty i recyklovat, je v příkrém rozporu s konceptem tzv.cirkulární ekonomiky, která se v Evropě prosazuje.

Progresivní přístup europoslance Pavla Poce za ČSSD k tomuto problému si tak nepochybně zaslouží pochvalu. Již proto, že např. česká chemička DEZA vlastněná ministrem financí Andrejem Babišem, která jako jediná v ČR ftaláty vyrábí, naopak evropské orgány žaluje za to, že výjimku na výrobu ftalátů nedostane. Upřednostňuje tak své zcela komerční zájmy nad zájmem o ochranu lidského zdraví.

Ftaláty - jsou látky způsobující mimo jiné abnormálie ve vývoji pohlavních orgánů u chlapců a je označen jako potenciální karcinogen. Mnozí vědci i zákonodárci jej řadí také mezi tzv. endokrinní disruptory, tedy látky ovlivňující či napodobující mechanismus působení pohlavních orgánů a tím natrvalo poškozující správný vývoj malých dětí. I proto by se na ně měly vztahovat přísnější legislativní omezení než na ostatní nebezpečné látky. Přidávají se jako tzv.změkčovadla do umělé hmoty PVC (polyvinylchlorid) a najdeme je všude kolem nás - ve sportovních potřebách, školních pomůckách i nábytku či stavebních materiálech.

REACH - je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 a jeho cílem je zracionalizovat a vylepšit starý právní rámec Evropské unie (EU) pro chemické látky. REACH klade na průmysl větší odpovědnost za kontrolu rizik, která mohou chemické látky představovat pro zdraví a životní prostředí. V zásadě se REACH vztahuje na všechny chemické látky: nejen na chemické látky využívané v průmyslových procesech, ale i v našem každodenním životě, například na čisticí prostředky, nátěrové hmoty i na předměty, jako jsou oděvy, nábytek a elektrospotřebiče.

Cirkulární ekonomika - Koncept prosazovaný v poslední době Evropskou unií. Jeho cílem je nahradit lineární systém charakterizovaný zkratkou VYTĚŽIT-VYROBIT-RYCHLE SPOTŘEBOVAT - VYHODIT. Namísto pracného čerpání surovin, jejich přeměny na výrobky a služby velmi krátkého životního cyklu a následného vzniku odpadu, kde se ztrácí tuny cenných surovin, se prosazuje koncept tzv.cirkulární ekonomiky, která nachází inspiraci v přírodních ekosystémech založených na dokonalých přírodních cyklech. Ty jsou založeny na neustálém navracení materiálů a surovin zpět do výrobních cyklů, energii z obnovitelných zdrojů a redesignování produktů a služeb tak, aby po sobě zanechávaly co nejméně zejména toxického odpadu, který již nelze nijak dál smysluplně a ekonomicky využít.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu