Dětská policejní sada SUPER BATTLE


Země původu: Čína
Výrobce: Huangzeming Toys Factory, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province
Prodejce: Sy Binh Pham, Na lukách 3325/9, 615 00 Brno – Židenice, IČ: 27262936 (provozovna: OC Slunce, 28. října 276, 405 22 Děčín)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje v plastových přísavkách nábojů DEHP v množství 0,59 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--super-battle-_10406_880_1.html

Datum upozornění: 25.06. 2015