Dětské policejní sada „Pistole“


Země původu: Čína
Výrobce: YING FA TOYS, CHENG HAI DISTRICT, SHANTOU
Prodejce: Cuong Dinh Van, Oblá 474/47, 634 00 Brno – Nový Lískovec, IČ: 74104497 (prodejna: DRUŽBA, Riegrovo náměstí 3767/10, 767 01 Kroměříž)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP v  množství 11,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--detske-policejni-sada-%E2%80%9Epistole_10098_880_1.html

Datum upozornění: 16.03.2015