"DINOSAUR"


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: XKV s.r.o., Pod Farou 393, 399 01 Milevsko, IČ: 28132092, (provozovna: Obchodní dům XKV, Pod Farou 393, 399 01 Milevsko)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 1,28 % hm. (hnědý dinosaurus) a 1,24 % hm. (zelenočerný dinosaurus). To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky-dinosaur_8991_880_1.html

Datum upozornění: 16.04.2014Arnika v zahraničí