Dobrovolníci o víkendu posečou louku pod Lipskou horou, aby pomohli ohroženým rostlinám

12.9.2018 - LITOMĚŘICKO | Tiskové zprávy
Tým Bořena se o bílé stráně Českého středohoří stará více jak tři desítky let
Foto: archiv Arniky
Více než čtyři desítky dobrovolníků týmu Bořena ze spolku Arnika, německé Grüne Liga, firmy TRASK a vlastníků okolních luk ve spolupráci se správou regionálního pracoviště CHKO České středohoří poseče 15. a 16. září přibližně hektar louky, která je útočištěm vzácných rostlin. Kosení proběhne na úpatí Lipské hory nad silnicí mezi obcemi Mrsklesy a Lhota v CHKO České středohoří.

„S místními zemědělci si během sečení předáme zkušenosti s péčí o bílé stráně. Pomáháme tak udržovat tradiční šetrné způsoby hospodaření, které zároveň pomáhají chránit vzácnou přírodu,“ vysvětluje Mária Podracká z Arniky a dodává: „Posečenou trávu dáme jako krmivo zemědělcům z okolí, kteří kvůli letošnímu suchu mají sena nedostatek.“

Na bílých stráních pod Lipskou horou rostou například hořeček brvitý, len žlutý, plamének přímý, hvězdnice chlumní, sasanka lesní nebo hadí mord španělský. Sečení zabraňuje zarůstání travami a křovinami, ve kterých by jedinečné rostliny neměly šanci přežít. Díky neustálé péči se chráněné druhy natolik rozšířily, že se opečovávaná plocha desetkrát zvětšila. Na bílé stráni pod Lipskou horou by bez lidského zásahu patrně rostly keře, možná i les. V minulosti zde rostl ovocný sad a pod řídce vysazenými stromy obecní pastvina.

Ohrožené druhy přesadili ochranáři po důkladném průzkumu na konci 80. let z přírodní památky Bělák, která zanikla zasypáním Radovesickou výsypkou v důsledku těžby uhlí na dolu Bílina. Z Běláku byly rostliny přeneseny také na Kaňkov a Trupelník. Nebylo vůbec jisté, zda se stěhování podaří. Rostliny se ujaly a díky pravidelnému sečení rozrostly do okolí, což ochranáři považují za celoevropský úspěch.

Bílé stráně jsou speciálním typem stepí, které vznikají na vápencovém podloží a jsou náchylné na erozi. Slabá vrstva půdy a časté vodní i teplotní extrémy vytváří zvláštní podmínky, které vyhovují vzácným rostlinám a živočišným druhům. Stav bílých strání Českého středohoří loni Arnika zmapovala. Díky tomu zjistila, které lokality si zaslouží systematickou péči jako pod Lipskou horou a mohou na nich růst ohrožené druhy rostlin. Jedná se o vrch Houžetín, Bílý vrch v Podviní, vrch Rohatec u Duban, severozápadní svahy Radobýlu, stráně v přírodní památce Evaňská rokle a dále stráně u obce Vrbky, nad obcí Poplze, u Libochovan, v Hlinách, nad potokem Žejdlík a u trati mezi Slatinou a Chotěšovem. 

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu