Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) pro spalovnu Opatovice navrhuje stejně špatný způsob likvidace popílků jako v Liberci

10.5.2005 - OPATOVICE | Novinky
V dokumentaci EIA na výstavbu spalovny EVO Opatovice navrhuje firma E.I.C s.r.o. (Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, CSc.) stejný způsob zpracování odpadů ze spalovny jako v Liberci. Vypraný popílek z čištění spalin má být míchán se škvárou a ukladán na inertní skládku odpadu Bukovina, která slouží jako složiště popílku pro elektrárnu. Případně navrhuje tuto směs certifikovat na stavební výrobek jako to má spalovna Termizo v Liberci.

V popílcích ze spaloven končí toxické látky, zachycené během čištění spalin. Popílek z Opatovic bude obsahovat asi 1 až 5 gramů dioxinů, ale i řadu dalších látek, například těžké kovy. Česká legislativa proto požaduje popílky stabilizovat a ukládat je na jednodruhové skládky. Není-li však obsah dioxinů před uložením tohoto odpadu snížen, vytváříme si tak novou ekologickou zátěž. Dioxiny se z popílků mohou uvolňovat.

Při veřejném projednávání dokumentace EIA, dne 10. května 2005, v Pardubicích, byl plánovaný způsob nakládání s odpady ze spalovny také nejvíce kritizován. S mícháním škvary a popílku nesouhlasí ani zpracovatel posudku Ing. Zdeněk Obšál. Nevyloučil však, že by to v budoucnu bylo možné. Posudek nevyloučil ani ukládání tohoto odpadu na inertní skládku, ani jeho budoucí certifikaci. Přitom posuzovatel věděl, že podle nových podmínek pro certifikaci výrobků, platných od ledna letošního roku, je takovýto způsob zakázán.

Dosáhnout bezpečného způsobu nakládání s těmito odpady v České republice je jedním z cílů kampaně Budoucnost bez jedů, kterou Arnika vede.

Banner-stika

Sledujte nás: