Ekolog: Úniky řeku poškozují

30.6.2005 - DĚČÍN | Novinky
Jak uvedl Děčínský deník - 29.6.2005 - největším problémem pro Labe jsou podle ekologů nebezpečné provozy podél řeky. "Je zřejmé, že povodně a úniky toxických látek ze Spolany Neratovice a dalších podniků znamenaly pro Labe velkou zátěž," uvedl mluvčí ekologického sdružení Arnika Marek Jehlička.
Jak uvedl Děčínský deník - 29.6.2005 - největším problémem pro Labe jsou podle ekologů nebezpečné provozy podél řeky. "Je zřejmé, že povodně a úniky toxických látek ze Spolany Neratovice a dalších podniků znamenaly pro Labe velkou zátěž," uvedl mluvčí ekologického sdružení Arnika Marek Jehlička. Je čistota vody podobná jako v roce 2001 před povodní? "Z průzkumů a již Arniky, nebo Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že některé ryby odchycené na různých místech po celé délce toku Labe jsou kontaminovány rtutí a dalšími toxickými látkami do takové míry, že se nedoporučuje jejich konzumace. Nejvyšší koncentrace rtuti a dalších látek (PCB, HCB, DDT a alkylfenolů) byly naměřeny v rybách odlovených v lokalitě Obříství pod Spolanou Neratovice, což jistě není náhoda." Co nejvíce ohrožuje kvalitu vody? "Kvalita vody je samozřejmě nejvíce ohrožena průmyslovými podniky, které do ní bu toxické látky přímo vypouštějí, nebo se do vody dostávají nechtěnými úniky, či ze starých ekologických zátěží. Mezi tyto podniky patří například Spolana Neratovice či Spolchemie." Jak je možné únikům nebezpečných látek předejít? "Arnika sleduje činnost největších znečišťovatelů, upozorňuje na možné hrozby i konkrétní úniky toxických látek. Chceme, aby všechny průmyslové podniky informovaly veřejnost o množství toxických látek, které vypouštějí do životního prostředí a s nimiž pracují. Po podnicích chceme, aby měly účinné filtry a zlepšovaly technologie a eliminovaly tak emise toxických látek a odpadů do prostředí." MARTIN CHLOUBA

Banner-stika

Sledujte nás: