Ekologové: Stát mohl ušetřit miliony

27.9.2005 - NERATOVICE | Novinky
Jak uvedla MfDnes, stát mohl na odstraňování jedovatých dioxinů z neratovické Spolany ušetřit stovky milionů korun. Tvrdí to ekologické hnutí Greenpeace. Navíc upozorňuje, že firma Sita Bohemia, která sanaci staré ekologické zátěže v chemičce dělá, získala téměř třímiliardovou zakázku bez výběrového řízení.
Jak uvedla MfDnes, stát mohl na odstraňování jedovatých dioxinů z neratovické Spolany ušetřit stovky milionů korun. Tvrdí to ekologické hnutí Greenpeace. Navíc upozorňuje, že firma Sita Bohemia, která sanaci staré ekologické zátěže v chemičce dělá, získala téměř třímiliardovou zakázku bez výběrového řízení. Dostala ji od Fondu národního majetku (FNM) po souhlasu ministra životního prostředí roku 2002. „Takto lze postupovat v případě, kdy by mohly být prodlením ohroženy lidské životy nebo hrozila značná škoda,“ obhajuje fond postup při výběru firmy. Mluví pro něj podle fondu i to, že k používání vybrané sanační technologie odstraňování dioxinů má v Česku licenci jen Sita Bohemia. Greenpeace nesouhlasí ani s jedním z těchto argumentů. „Fond zadal zakázku s tím, že není jiná technologie na likvidaci dioxinů, což není pravda. Je jich nejméně pět,“ podotkl konzultant Greenpeace Miroslav Šuta. „Podle odborníků z Akademie věd není jisté, že vybraná technologie bude nejlepší,“ tvrdí.

Odstraňování jedů ve Spolaně začne v lednu

Podle Greenpeace existuje levnější řešení. Konzultant organizace Miroslav Šuta tvrdí, že stát mohl na jiné technologii ušetřit stovky milionů korun. „Jaký postup je při sanaci starých ekologických zátěží nejlepší, se nedá předem určit. Pozná se to až na místě, kde je nutné měřit koncentrace škodlivin a podobně. Jenže ve Spolaně se na začátku přesně nezjišťovalo, co všechno se tam musí udělat, a neporovnávaly se technologie, které jsou dostupné,“ dodal Šuta. Zástupkyně firmy Sita Bohemia Petra Sokoloff se ale brání. „Spolana měla na postupy při likvidaci dioxinů několik požadavků. Chtěla nespalovací techniku, řešení na svém území, technologii ověřenou na jiných podobných projektech a hlavně takovou, aby byla schopna zpracovat mnoho tisíc tun kontaminovaného materiálu,“ řekla. „Fond národního majetku i ministerstvo životního prostředí potvrdily, že technologie firmy Sita Bohemia je jediná možná,“ dodala Petra Sokoloff. Sanace v neratovické chemičce se týká dvou dioxinových objektů. Ty budou zakryty, postupně rozebrány a materiál velkými mlýny rozdrcen na jemný prášek. Ten se naveze do uzavřených komor, kde se z něj pod velkým žárem nebezpečné látky vypaří. Po následném zchlazení se přidají ingredience způsobující chemickou reakci, které dioxiny rozloží. Společnost bude likvidovat 35 tisíc tun kontaminované zeminy, suti a kovového materiálu z objektů. Přípravné stavební práce dlouho chystané sanace nebezpečných dioxinů začaly letos v červenci. „Rozhodně je dobře, že se to konečně začalo likvidovat. Nebyl dobrý pocit žít vedle takového strašáka. Nikdo nemohl zaručit, že odtamtud nic neuniká do okolí,“ komentovala před časem zahájení likvidace dioxinových provozů obyvatelka Neratovic Lada Kopecká. Podle Petry Sokoloff ale vlastní likvidace dioxinem kontaminovaných materiálů začne až v lednu nebo únoru příštího roku, do té doby pokračují přípravné práce. Odstraňování jedné z nejzávažnějších starých ekologických zátěží v České republice potrvá podle plánů až do roku 2008.

Komentář Arniky:

Arnika se aktivně zapojila do obou procesů - posuzování vlivů na životní prostředí a proces žádost o vydání integrovaného povolení, které předcházely realizaci záměru.

Dokumentace o vlivu projektu na odstranění dioxinové zátěže ve Spolaně na životní prostředí (EIA), kterou mohla veřejnost připomínkovat do počátku listopadu 2004, měla vážné nedostatky. Nebylo možné z ní vyčíst, zda byla vybrána nejlepší technologie, ani jaké byly konkrétní výsledky měření POPs. Arnika své výhrady zpracovala do obsáhlejšího dokumentu, který předala Ministerstvu životního prostředí s návrhem na přepracování celé dokumentace. Tiskovou zprávu týkající se dioxinové sanace a dokumentace EIA si můžete přečíst zde.

Arnika vznesla své připomínky, které předtím rovněž zaslala Ministerstvuživotního prostředí, i během veřejného projednávání dokumentace EIA. Tiskovou zprávu týkající se dioxinové sanace a veřejného projednávání dokumentace EIA si můžete přečíst zde.

Arnika v průběhu procesu vydávání integrovaného povolení (IP) pro společnost BCD CZ, a. s. docílila zpřísnění některých podmínek pro průběh dekontaminace v zájmu vyšší ochrany životního prostředí v okolí chemičky. Tiskovou zprávu týkající se zpřísnění některých podmínek sanace si můžete přečíst zde.

Banner-stika

Sledujte nás: