Tento týden je věnován v Evropě prevenci vzniku odpadů, Arnika lidem představí novou výstavu

24.11.2015 - Praha | Novinky
Odpady představují globální problém. Jejich produkci však lze významně snížit. Jak a proč to udělat, ukazuje nová výstava Arniky, kterou představujeme v rámci 7. ročníku Evropského týdne prevence vzniku odpadů (EWWR). EWWR letos probíhá od 21. do 29. listopadu a v tomto období je registrováno více než 12 000 akcí (jediná v ČR).

Výstava má šest panelů s tematickými názvy - Hierarchie nakládání s odpady, Předcházení vzniku odpadů, Co s bioodpady?, Šetrné papírování, Méně obalů, Nový život pro staré věci - a je věnována odpadům, které produkují domácnosti.

Výstava vznikla v rámci projektu „Prevence odpadů srozumitelně“. Výstavu doplňuje letáček, ve kterém lze nalézt další informace. Například to, že v některých obcích v ČR produkují domácnosti méně než 100 kg odpadů na 1 obyvatele za rok (průměr je přibližně 300 kg) nebo to, že města, která zavedla sběr bioodpadů, dosahují úrovně recyklace přes 50 % (průměr za ČR je dle MŽP 34 %).

Poznámky:

V 7. ročníku Evropského týdnu prevence odpadů je registrováno 12035 akcí ze 33 zemí ( několik mimo EU). Více na www.ewwr.eu.

Výstavu si je možné prohlédnout na webu: http://arnika.org/vystava-prevence-odpadu-srozumitelne

Projekt „Prevence odpadů srozumitelně“, podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Materiály, které v rámci tohoto projektu vznikají, nemusí vyjadřovat jeho stanovisko.

Sledujte nás: