Exkurze Best Practice 2010

8.5.2010 - ČR / Německo
Ve dnech 6.- 8. května 2010 proběhla čtvrtá exkurze pořádaná v rámci projektu „Best practice“. Tento ojedinělý projekt se snaží představit vodohospodářům, lidem ze státní správy i z občanských sdružení, dobré příklady hospodaření s vodou v krajině. Arnika na tomto projektu spolupracuje s německým sdružením Grüne Liga. Navštívili jsme několik lokalit v Čechách i v Německu.
Sledujte nás: