Fantasy Pony Sweet´n


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: VERNER POTRAVINY s.r.o., K Bělidlu 1060, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 25279882 (prodejna: Potraviny Verner, Kostelecká 1204, Náchod)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 5,51 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--fantasy-pony-sweet%C2%B4n-_10369_880_1.html

Datum upozornění: 17.06. 2015