Fotogalerie k semináři Zachraň sousedku před vedrem II

17.7.2020 - Praha
Uprostřed léta proběhl v seniorském centru Život 90 druhý ze dvou worskhopů, na kterých se věnujeme dopadům klimatické změny a obraně před extrémními projevy počasí ve vyšším věku.

Obě setkání byla koncipovaná jako workshopy pro aktivní seniory spojené s přednáškou lékařek o dopadech extrémních projevů počasí na zranitelné skupiny a způsobech jejich zvládání. Byla také představena možnost dalšího vzdělávání formou "peer to peer" neboli sdílením poznatků získaných z podobné životní zkušenosti.

Workshop posloužil zároveň jako pracovní skupina pro sběr dat o dopadech klimatické změny na seniory s cílem získat informace k vytvoření opatření a strategií pomáhajících seniorům zvládat letní vlny veder. Výstupy vzešlé z našich zjistění postupně uveřejňujeme na našich stránkách zde.


Na akci vystoupili:

Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. (metodička workshopu) - moderace
Mgr. Václav Orcígr (Arnika) -  dopady klimatické změny v prostředí měst
Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (přednostka Geriatrické klinikiy 1. LF UK) - zdravotní rizika a obrana před vedry a extrémy počasí
PhDr. Michal Šerák, PhD. (andragog a pedagog) - možnost předávání zkušeností formou peer to peer

 

 

 mhmp 

Projekt „Pražští senioři a heat waves – vzděláním ke zvýšení odolnosti zranitelné skupiny“ podpořilo Hlavní město Praha. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska dárce.

Banner-stika

Sledujte nás: