Podívejte se na fotky ze setkání nad charakterem lokality Břevnov

11.5.2017 - Praha 6
Připravovaný nový územní plán Prahy (tzv. Metropolitní plán) chce jako jeden z nástrojů používat i tzv. "karty lokalit", kterých je v Praze dle plánu na 700. Jednou z nich je i Břevnov, tradiční čtvrť s nezaměnitelným duchem a bujným spolkovým a komunitním životem. Arnika se rozhodla pokusit se o pilotní projekt přípravy "stínové" karty lokality za účasti nejaktivnějších místních obyvatel. V restauraci Na Hrádku, jedné z tradičních břevnovských hospod, uspořádala ve spolupráci s aktivisty ze sdružení Tejnka, Zelený Břevnov, a Pro Břevnov, setkání nad charakterem lokality. Za pomoci různých participačních metod místní přiřazovali vlastnosti a hodnotili místo, ve kterém žijí. Nejčastějšími zmiňovanými devízami lokality byly např. benefit "vesnice ve městě", blízkost od Pražského hradu, potkávání, slunné ulice, dostatek zeleně, i bohatá historie. Arnika ze setkání připravuje podrobnou zprávu, kterou předá jednak městské části Praha 6, a samozřejmě také zpracovateli Metropolitního plánu - Institutu plánování a rozvoje - s doporučením možného postupu při přípravě karet lokalit. K dispozici bude rovněž i na našem webu. Jste-li obyvateli této krásné pražské čtvrti, na popisu lokality se stále můžete podílet např. vyplněním tohoto dotazníku>>> Foto: Václav Orcígr

Banner-stika

Sledujte nás: