Frýdlantsko - aleje nebo silnice

29.9.2015 - Frýdlantsko

Iniciativa Zachraňme aleje na Frýdlantsku  usiluje o změnu projektu, který by znamenal kácení  téměř tisícovky stromů. Přitom jde o stromy, které vytvářejí na Frýdlantsku jeden z typických krajinných prvků - aleje lemující silnice nižších tříd.

Video a související novinka vznikly v září 2015.

aktualizace z listopadu 2015: Díky aktivitě místních občanů se už nemluví o plošném kácení, ale o novém posouzení stavu stromů.

Po vlně nesouhlasu s navrhovaným kácením vznikla místní pracovní skupina, která má celý projekt přehodnotit. V průběhu října projednávala možnosti změny projektu. Hovořilo se o koncepci péče o krajinný ráz Frýdlantska, která by měla zahrnovat také péči o aleje jako podstatnou součást krajinného rázu. „Zdá se, že na Frýdlantsku máme důvod k optimismu: z původní konfliktní situace se snad vyvine dlouhodobá pozitivní spolupráce, která prospěje lidem i přírodě,“ říká Jitka Doubnerová z Místní akční skupiny Frýdlantsko.

V první řadě musí být zachráněny stromy podél cest. Místo těch, jejichž zdravotní stav už není dobrý, je nutné náhradní výsadbu provést opět u silnic. Ve volné krajině a podél silnic nižších tříd musí být prioritou zachování doprovodné zeleně. Řidiči umí svou jízdu přizpůsobit šířce silnice a modelaci terénu. Povrch silnic lze opravit, aniž bychom poškozovali vzrostlé stromy kolem.

Banner-stika

Sledujte nás: