Greenpeace a Arnika: Spolana musí zabezpečit a dekontaminovat celou zamořenou oblast

18.7.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Arnika a Greenpeace dnes zaslaly výsledky rozborů zamoření areálu Spolany rtutí ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi a řediteli České inspekce životního prostředí Petru Soukupovi. Obě ekologické organizace zásadně nesouhlasí se záměrem Spolany, která chce fakticky dekontaminovat jenom část zamořeného areálu (1,2). Arnika a Greenpeace proto žádají ministra, aby Spolanu přiměl zabezpečit proti povodni a posléze dekontaminovat celou rtutí znečištěnou část podniku.
Spolana plánuje zlikvidovat jen část zamoření, další část zakrýt betonovým sarkofágem a zbytek rtuti ponechat osudu. Přitom široké území mezi zchátralou budovou amalgamové elektrolýzy a břehem Labe obsahuje až stotisíckrát více rtuti než je běžné v nezamořených oblastech. Navíc v 19-ti z 20-ti vzorků přesahuje mnohonásobně obsah rtuti platná kritéria pro sanaci starých ekologických zátěží,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro oblast toxických látek (3,4).

Přes tato fakta Spolana koncem května prohlásila, že „odstranění tohoto znečištění není součástí projektu sanace budovy staré amalgamové elektrolýzy a dalších prostor“. Údajně proto, že podle Spolany „toto povrchové znečištění nepředstavuje žádnou hrozbu pro životní prostředí“ (5,6).

“Přezíravý postoj Spolany odmítající vyčistit zamořenou oblast mne nepřekvapuje. Arnika už dříve upozornila na absurdní návrh Spolany, aby hlavní část zamoření rtutí byla zakonzervována v betonovém sarkofágu za stovky milionů korun. A přitom by šlo jen o drahou toxickou konzervu zanechanou našim potomkům,” uvedl RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu „Toxické látky a odpady” sdružení ARNIKA. Dále dodal, že ministerstvo životního prostředí uložilo Spolaně přepracovat nekvalitní dokumentaci vlivu sanace rtuťového zamoření na životní prostředí (7).

Na zamoření břehu Labe stovkami tun toxické rtuti upozornili 6. května aktivisté Greenpeace. Pod transparentem "Chraňte Labe před Spolanou" označili 27 let chátrající objekty a opuštěné pozemky, které Spolana zamořila během výroby jedovatého chlóru. V kontaminované oblasti, jež se nachází v záplavové zóně 20-ti leté povodně, umístili aktivisté varovné nápisy "Pozor! Zamořeno toxickou rtutí!" a odebrali vzorky kontaminované půdy (8).
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu