Hodnoty těžkých kovů uvnitř pražských budov

Analýza prachových částic ve vnitřním prachu v pražských budovách

Obsah analýzy:

Shrnutí

  1. Úvod

  2. Výsledky a diskuse

  3. Srovnání se zahraničními studiemi

  4. Porovnání výsledků s limity platnými v ČR v jiných matricích

  5. Porovnání výsledků zatížení těžkými kovy v prachu se znečištěním ovzduší v Praze

  6. Vnitřní faktory a zdroje znečištění v prachu

  7. Závěr

  8. Jak se vyhnout znečištění těžkými kovy v domácnosti?

9. Literatura

Příloha 1: Metodika sběru vzorků

Příloha 2: Metodika analýz

Pouze ke stažení

Banner-stika

Sledujte nás: