Hračka autíčko Model cars


Země původu: Čína
Prodejce: Obchod se smíšeným zbožím Strossmayerovo náměstí, Praha
Materiál: Recyklovaný černý plast
Zjištěná závada:

Odborná analýza na VŠCHT potvrdila přítomnost bromovaných zpomalovačů hoření včetně nejproblematičtějších PBDEs, které mají být eliminovány z výroby a použití Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech.

Zdroj:

http://arnika.org/hracka-nebo-toxicky-odpad-aneb-jak-odpovi-stockholmska-umluva-4

Datum upozornění: 1.12.2017More in this category: « Hračka robot Combine android