Hračka v podobě Santa Clause „Merry Christmas“


Země původu: Čína
Výrobce: BUBUXIN CO. LIMITED, GUANGZHOU
Prodejce: SOKY COMPANY s.r.o., Školská 694/32, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 02923122
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 14,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--hracka-v-podobe-santa-clause-%E2%80%9Emerry-christmas%E2%80%9C_11207_880_1.html

Datum upozornění: 6.1.2016Arnika v zahraničí