Hrnek se smajlíkem


Výrobce: Distributor Vetro-Plus
Prodejce: Albert
Materiál: Keramika
Zjištěná závada:

Migrace toxického kadmia z picí části hrnku nad zákonem stanovený limit.

Zdroj:

Certifikovaná laboratorní analýza zadaná ekologickým sdružením Arnika.

Datum upozornění: 24.10.2011
Další informace:

Z barvy hrnečku se uvolňovalo toxické olovo a kadmium nad zákonem stanovený limit. Testy, které Arnika nechala provést v certifikované laboratoři ITC ve Zlíně, tak ukázaly, že nebezpečné látky se mohou vyskytovat v předmětech denní potřeby. Protokol o výsledcích testu byl předán orgánu ochrany veřejného zdraví (Hygienické stanici Hlavního města Prahy) s podnětem na stažení výrobku z trhu.