Hrnky OKSTAR


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: OKSTAR, spol. s r.o., Havlíčkova 18, 266 01 Beroun – Centrum
Zjištěná závada:

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ve spojení s § 26, odst. 1 písm. d) zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Riziko pro spotřebitele spočívá ve skutečnosti, že není známo, zda tyto silikátové výrobky byly ve smyslu článku 3 výše uvedeného nařízení 1935/2004 vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňovaly své složky (v případě těchto výrobků např. olovo či kadmium) do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí a proto je nelze považovat za bezpečné ve smyslu § 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnky-okstar_11011_880_1.html

Datum upozornění: 23.11. 2015Arnika v zahraničí