I na českém trhu jsou ve výrobcích pro děti látky, které snad už brzy čeká celosvětový zákaz

20.4.2017 - Praha/Ženeva | Tiskové zprávy
Jedna z hraček, kde se problematické látky našly
Arnika
Výzkum Arniky a mezinárodní sítě IPEN (1), který sledoval výrobky pro děti z deseti zemí světa, odhalil rozsáhlý problém: hračky a další výrobky často obsahovaly toxickou sloučeninu v současnosti navrženou k celosvětovému zákazu. Výjimkou nebylo ani několik výrobků zakoupených v ČR. Chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCP; 2) jsou látky používané především v metalurgickém průmyslu, ale právě i jako změkčovadla a zpomalovače hoření v plastech. Negativně působí na ledviny, játra i štítnou žlázu a poškozují hormonální systém. Také je pravděpodobné, že jde o karcinogenní látky. O jejich zařazení na seznam celosvětově zakázaných látek se bude už příští týden rozhodovat na konferenci Stockholmské úmluvy v Ženevě (3). Arnika bude společně se sítí IPEN přímo v Ženevě prosazovat zákaz SCCP, jako jediné řešení tohoto vpravdě globálního problému.

„Vlády jednotlivých států podepsaných pod Stockholmskou úmluvou by měly příští týden v Ženevě učinit podstatný krok a odsouhlasit úplný zákaz SCCP bez jakýchkoli výjimek. Je to nejbezpečnější opatření, které zajistí zdraví průmyslových pracovníků, ale i dětí. K těmto látkám navíc existují použitelné alternativy,“ říká Jitka Straková z Arniky, jedna z koordinátorek mezinárodního výzkumu.

V ČR se chlorované parafíny objevily ve třech ze čtyř analyzovaných vzorků. Šlo o barevnou tapetu, plastové „zaplétací špagety“ a především gymnastický míč Tesco, který vykázal zdaleka nejvyšší hodnoty (4). V celosvětovém měřítku byly analyzovány desítky hraček a podobných výrobků z deseti zemí (5). SCCP se vyskytovaly například v sandálech, švihadle, míčích, kachniček do koupele, ale také v dětském bryndáčku nebo ručním mixéru, který je běžně používán pro přípravu dětské stravy. Na žádném z výrobků nebylo uvedeno, že obsahuje rizikové látky, které mohou být už brzy i látkami zakázanými.

„Je zřejmé, že by dětské hračky vůbec neměly obsahovat toxické průmyslové chemikálie. SCCP musí být zakázány na celém světě a tento zákaz musí být důsledně dodržován a prosazován, tak aby látky zůstaly mimo naše zboží a těla našich dětí,“ říká Pam Miller, spolupředsedkyně mezinárodní sítě IPEN.

K zákazu chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem budou mít zástupci jednotlivých vlád šanci už brzy. Jednání stran Stockholmské úmluvy se odehraje 24.4 – 5.5 2017 v Ženevě. Arnika bude přímo na místě prosazovat zákaz SCCP, ale i další opatření, která by měla pomoci vyřešit problémy odhalené už dříve. Mimo jiné i nastavení limitů pro obsah tzv. bromovaných zpomalovačů hoření v odpadech. Výsledky rozsáhlého celosvětového monitoringu těchto látek zveřejnila Arnika již v minulém týdnu.


Poznámky:

1) IPEN je síť organizací působících ve více než 100 zemích, jejímž cílem je snižovat množství toxických chemikálií a omezovat poškozování zdraví lidí a životního prostředí těmito chemikáliemi. Více informací viz www.ipen.org. Čerstvě zveřejněná studie je k nalezení zde: http://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-sccps-report-v1_3-en-final.pdf

2) Chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCP): http://arnika.org/chloralkany-c10-13-sccp

3) Mezinárodní Stockholmská úmluva spatřila světlo světa v roce 2001 na půdě UNEPu (Programu OSN pro životní prostředí). Její ratifikací se signatářské státy zavazují k eliminaci nejvýznamnějších persistentních organických látek (POPs). Ratifikovala ji jak Česká republika, tak Evropská unie. Arnika pomáhá naplňovat závazky této úmluvy jak při regulaci provozů pro nakládání s odpady, tak jinými průmyslovými činnostmi v České republice i na mezinárodní úrovni. Nadcházející jednání stran úmluvy se odehraje 24.4 – 5.5 2017 v Ženevě. http://chm.pops.int/

4) Vzorky obsahující SCCP: tapeta 57 ppm, špagety 13 ppm, Tesco gymnastický míč 9715 ppm.
ppm jednotky udávají koncentraci sledované látky nebo prvku na milion částic měřeného materiálu.

5) Země, kde byly pořízeny vzorky: Brazílie, Kanada, Čína, Česká republika, Indie, Japonsko, Keňa, Nizozemsko, Rusko a Spojené státy

 

ipen             logo-mzp1                  Praha logo bar

Tato zpráva vznikla z projektu financovaného hlavním městem Prahou a Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárců.

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu