Ohrožuje uzavřená spalovna zdravotnického odpadu životní prostředí?

5.12.2018 - AKKRA | Novinky
Foto: Martin Holzknecht / Arnika
Mezi hlavní budovou a márnicí univerzitní nemocnice v Korle Bu ve východní části hlavního města Ghany se nachází nevelká stavba z červených cihel. Do provozu byla uvedena v roce 2004 a téměř deset let se používala ke spalování zdravotnického odpadu. Poslední nebezpečný náklad zde shořel přibližně před pěti lety a následně byla spalovna uzavřena. Toxický popel se v té době ukládal na hromadu ležící jen o pár metrů dál – v otevřeném prostoru a bez jakékoli izolace. Podle muže, který měl dříve proces spalování na starosti, bývala hromada popela v době provozu spalovny přibližně dvakrát větší, déšť ale velkou část odplavil.

Pokud byste místo navštívili dnes, mohli byste vidět tucty pobíhajících slepic, kozy, psy nebo ještěrky. V areálu nemocnice Korle Bu ale žijí i lidé, a to jen několik metrů od skládky popela. To je beze sporu značně rizikové, v okolí spalovny byly před nedávnem detekovány toxické látky.

V roce 2016 zveřejnili vědci z Ghanské university odborný článek pod názvem Kontaminace půdy v okolí skládky popela ze spalovny zdravotnického odpadu těžkými kovy.

Závěr jejich výzkumu zní: “Předpokládáme, že dlouhodobá expozice těžkým kovům v popelu a půdě může představovat přímé riziko pro zdraví pracovníků nakládajících s odpady v místě spalovny a nepovolaných osob, které se pohybují v místě spalovny odpadu. Těžké kovy mohou ohrožovat i osoby ze vzdálenějších míst prostřednictvím konzumace rostlin a zvířat, v jejichž tkáních se mohly akumulovat, a zdrojů vody kontaminovaných těžkými kovy nebo v důsledku vdechování prachu obsahujícího těžké kovy, uvolňujícího se ze znečištěné půdy nebo popela.” [1]

Podívejte se na snímky z vzorkování v okolí bývalé spalovny nemocničního odpadu v Korle Bu


Zbytky popela ze spalovny, které na místě zůstávají a u nichž již byla prokázána kontaminace nebezpečnými látkami, mohou na lidi negativně působit i dnes. Popel s nejvyšší pravděpodobností obsahuje také některé další škodlivé chemické látky, jako jsou dioxiny nebo PCB, které se mohou snadno předávat dál v rámci potravního řetězce.

Spalovna se již nepoužívá. Biologický a často nebezpečný zdravotnický odpad se dnes ukládá na skládku v areálu nemocnice, která leží jen přes silnici od bývalé spalovny. Ale hromada potenciálně toxického popela tady zůstává.

"Určitě neplatí, že by skládka byla lepší alternativou, pokud nemocnice nedisponuje například autoklávem (přístroj pro sterilizaci a dekontaminaci materiálů, který zároveň zmenšuje jeho objem podobně jako spalovna - pozn.). Tato technologie se osvědčila například v době africké epidemie eboly," uvedl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.


 [1] "We anticipate that continuous exposure to heavy metals in ash and soil may pose direct health risk to waste workers at the incinerator site and unauthorized persons who come to the waste incineration area and remotely through the consumption of exposed plants and animals that may have accumulated heavy metals in their tissues and water sources contaminated with heavy metals or by the inhalation of heavy metal laden dust from polluted soils or ash."
ADAMA, M. et al. Heavy Metal Contamination of Soils around a Hospital Waste Incinerator Bottom Ash Dumps Site. Legon, Ghana, 2016. Research article. University of Ghana. On-line: https://www.hindawi.com/journals/jeph/2016/8926453/

Banner-stika

Sledujte nás: