en ru


Ohrožuje uzavřená spalovna zdravotnického odpadu životní prostředí?

5.12.2018 - ACCRA | Novinky
Foto: Martin Holzknecht/Arnika
Mezi hlavní budovou a márnicí se v univerzitní nemocnici Korle Bu ve východní části hlavního města Ghany nachází malá stavba z červených cihel. Do provozu byla uvedena v roce 2004 a téměř deset let se používala ke spalování zdravotnického odpadu. Její provoz byl ukončen přibližně před pěti lety. Toxický popel se ukládal na hromadu jen o pár metrů dál – v otevřeném prostoru a bez jakékoli izolace. Podle pracovníka, který měl dříve proces spalování na starosti, bývala hromada popela v době provozu spalovny přibližně dvakrát větší, ale déšť jí velkou část odplavil.

Pokud byste místo navštívili, mohli byste vidět, že tam běhají tucty slepic, mnoho koz a také psi a velké ještěrky. V areálu nemocnice Korle Bu ale žijí i lidé jen několik metrů od skládky popela. To je velmi nebezpečné, protože v prostředí tam byly detekovány toxické látky.

V roce 2016 zveřejnili vědci z Ghanské university odborný článek nazvaný Kontaminace půdy v okolí skládky popela ze spalovny zdravotnického odpadu těžkými kovy.

Závěr jejich výzkumu zní: “Předpokládáme, že dlouhodobá expozice těžkým kovům v popelu a půdě může představovat přímé riziko pro zdraví pracovníků nakládajících s odpady v místě spalovny a nepovolaných osob, které se pohybují v místě spalovny odpadu. Těžké kovy mohou ohrožovat i osoby ze vzdálenějších míst prostřednictvím konzumace rostlin a zvířat, v jejichž tkáních se mohly akumulovat, a zdrojů vody kontaminovaných těžkými kovy nebo v důsledku vdechování prachu obsahujícího těžké kovy, uvolňujícího se ze znečištěné půdy nebo popela.” [1]

Zbytky ze spalovny, které na místě zůstávají a u nichž již bylo prokázáno, že jsou kontaminované, mohou na lidi negativně působit i dnes. Popel s nejvyšší pravděpodobností obsahuje také některé další škodlivé chemické látky, jako jsou dioxiny, PCB, které se mohou snadno předávat dál potravním řetězcem.

Spalovna se již nepoužívá. Biologický a často nebezpečný zdravotnický odpad se dnes ukládá na skládku v areálu nemocnice, která leží jen přes silnici od budovy. Ale hromada potenciálně toxického popela tady zůstává. Skládkování není v žádném případě dobrou alternativou ke spalování zdravotnických odpadů, ale během epidemie eboly se na řadě míst osvědčil autokláv, který odpad dokonale dekontaminoval a zmenšil jeho objem stejně jako spalovna.

Viz fotografie Arniky: Monitorování bývalé spalovny zdravotnického odpadu v nemocnici Korle Bu


 [1] ADAMA, M. et al. Heavy Metal Contamination of Soils around a Hospital Waste Incinerator Bottom Ash Dumps Site. Legon, Ghana, 2016. Research article. University of Ghana. https://www.hindawi.com/journals/jeph/2016/8926453/

Zachranme Evropske reky
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha