Jedovaté ovzduší: Satelity Evropské kosmické agentury potvrdily nejvíce znečištěné oblasti Ukrajiny

3.12.2020 - KYJEV / PRAHA | Tiskové zprávy
Mariupol
FOTO: Stanislav Krupar / Arnika
Vysoká míra znečištění ovzduší toxickými prachovými částicemi překračující limity WHO byla potvrzena v Krivorožské, Dněpropetrovské, Záporožské a Doněcké oblasti. Unikátní studii založenou na družicových měřeních Evropské kosmické agentury a satelitech Copernicus představil český start-up World from Space společně s nevládní organizací Arnika v rámci projektu Čisté ovzduší pro Ukrajinu. V desítkách okresů v Dněpru, Doněcku, Luhansku a Záporoží a v hlavním městě Kyjevě lze vzduch považovat za nebezpečný pro lidské zdraví [1]. Hlavními viníky jsou uhelné elektrárny a metalurgie a další těžký průmysl.

Publikace je ke stažení v anglickém nebo ukrajinském jazyce.

“Družice a pozemní senzory monitorují nebezpečné látky znečišťující ovzduší po celém světě. Na základě naší analýzy dat jsou Kryvbas a Donbas nejzávažněji znečištěnými oblastmi Ukrajiny. V těchto místech je s největší pravděpodobností příčinou problému těžký průmysl. Situace v Kyjevě, dalším horkém místě znečištění, je také silně ovlivněna automobilovou dopravou,” vysvětluje Jan Labohý, hlavní autor výzkumu z World from Space.

“Tato studie je nejen vědeckým potvrzením výsledků občanského monitoringu ovzduší, ale také dalším varováním před používáním zastaralých průmyslových a těžebních technologií, které jsou jedním z hlavních zdrojů znečištění viditelného až z vesmíru. Přestože Ukrajina zejména v posledním roce přijala řadu nových zákonů po vzoru EU, vymahatelnost práva je slabá a obyvatelé zatím zlepšení životního prostředí nevidí,” vysvětluje koordinátorka projektu Čisté ovzduší pro Ukrajinu Pavlína Filippovová z Arniky.

Asi 14 400 lidí ročně umírá na Ukrajině v důsledku znečištění ovzduší. Podle autorů nového výzkumu by se veřejné politiky podporující zlepšování kvality ovzduší měly zaměřit na čtyři hlavní oblasti: zlepšení monitoringu ovzduší, inventarizace zdrojů emisí a tvorba plánů na omezení znečištění,  změny v klíčových průmyslových odvětvích a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Nová studie od World from Space navazuje na výzkum Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který potvrdil kontaminaci říčních sedimentů, půdy a potravin znečištěním ovzduší [2]. 

Zjištění výzkumu byla představena na konferenci Průmyslové znečištění ovzduší – Ukrajina 2020, pořádané v rámci projektu Čisté ovzduší pro Ukrajinu, vedeného českou nevládní organizací Arnika ve spolupráci s místními občanskými iniciativami v průmyslových městech Ukrajiny, s finanční podporou z Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a National Endowment for Democracy (USA). Program konference (každé úterý do 15. prosince) a registrace zdarma jsou k dispozici zde: https://cleanair.org.ua/happening/conference-air-pollution-ukraine-2020/


Poznámky:

[1] Hlavní zjištění studie o znečištění Ukrajiny z vesmíru:

Situace v oblasti kvality ovzduší v Ukrajině odráží distribuci městských a průmyslových center. Celkově jsou znečištěním ovzduší nejvíce zasaženy regiony Dněpropetrovsk, Doněck, Kyjev, Luhansk a Záporoží. Z hlediska měst bychom se měli zaměřovat na šest klíčových městských oblastí – Dněpr, Doněck, Kryvyj Rih, Kyjev, Mariupol a Záporoží.

NO2: Rozložení znečištění je relativně rovnoměrné, přičemž několik regionů (Kyjev, Doněck, oblast Záporoží atd.) má mnohem vyšší koncentrace než zbytek země. Vyšší koncentrace se většinou vyskytují v největších městských oblastech a průmyslových a uhelných regionech. Během zimního období dochází k významnému příjmu NO2 z Polska na severozápad Ukrajiny.

CO: Dopad člověka na koncentrace je viditelný v nížinách v hlavních centrech výroby oceli, včetně Mariupolu, Záporoží, Kryvého Rogu a Kamianského. Nejpostiženějšími regiony jsou Dněpropetrovsk, Kyjev a Záporoží.

Formaldehyd a SO2: V Ukrajině je obecně nízká koncentrace. Vyšší koncentrace se nacházejí v městských oblastech, zejména ve východní části země, s aktivními uhelnými doly, koksem, chemickým a těžkým průmyslem.

Částice (PM2,5 a PM10): Znečištění klesá od jihu k severu země, přičemž nejvyšší koncentrace se nacházejí v průmyslové oblasti východní Ukrajiny. Průměrné koncentrace PM2,5 překračují limity WHO ve 127 okresech, přičemž nejvíce postiženými jsou Doněcká a Dněpropetrovská oblast a město Kyjev. I celorepublikový průměr PM2,5 překročil limit WHO v březnu 2017, listopadu 2018 a únoru 2019. Limity WHO pro PM10 byly překročeny v Mariupolu a v některých částech čtyř měst - Kryvyj Rih, Dněpr, Záporoží a Doněck, přičemž všechny se nacházejí na jihovýchodní Ukrajině. Byly zaznamenány dva měsíce, kdy průměr země dosáhl limitu WHO pro PM10 (září 2018 a březen 2020).

[2] Вплив забруднення на здоров’я населення та навколишнє середовище в п’яти промислових містах України (Dopad znečištění na veřejné zdraví a životní prostředí v pěti průmyslových městech Ukrajiny): https://cleanair.org.ua/publication/vpliv-zabrednennya-na-zdorovya-naselennya-ta-navkolisne/

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu