Jedy v kraji: stále velký problém

13.10.2004 - KLADNO/NERATOVICE | Novinky
Jak uvedla MF Dnes (6.10.2004), z haldy Barré na Kladensku, která je pozůstatkem těžby uhlí, stále unikají škodliviny. Dalším problematickým provozem Středočeského kraje Spolana, a.s. Neratovice, která se potýká nejenom se starými ekologickými zátěžemi, ale rovněž se současnými provozy. Vetšina provozů Spolany je založena na zastaralých technologiích místo toho, aby byly zavedeny nejlepší dostupné technologie.
Jak uvedla MF Dnes (6.10.2004), z haldy Barré na Kladensku, která je pozůstatkem těžby uhlí, stále unikají škodliviny. Dalším problematickým provozem Středočeského kraje Spolana, a.s. Neratovice, která se potýká nejenom se starými ekologickými zátěžemi, ale rovněž se současnými provozy. Vetšina provozů Spolany je založena na zastaralých technologiích místo toho, aby byly zavedeny nejlepší dostupné technologie.

Téma

Střední Čechy - Skládky, chemičky, haldy vytěžené hlušiny, spalovny. To jsou ekologické problémy, které trápí Středočeský kraj. A co víc: U některých není stále jisté, zda neohrožují zdraví lidí. Problémy podobné těm v Milovicích například dodnes mají ve Viticích na Kolínsku. Soukromá firma tady navezla do skladu soli s obsahem kyanidu. Přestože soud již před lety rozhodl, že firmy musí jedy z areálu zemědělského družstva odvézt, nebezpečné látky jsou tu stále. Po firmě jako by se slehla zem.

Spolana: dříve největší znečišťovatel

Nebo podnik Spolana v Neratovicích. V minulosti byl největším znečišťovatelem životního prostředí na Mělnicku a jako takový má na svědomí dioxiny zamořené lokality, za jejichž vyčištění teď stát draze platí. Sanace budov kontaminovaných rakovinotvornými látkami začne příští rok. "Práce jsou naplánované do roku 2008," uvedl mluvčí Spolany Jan Martínek. Po mnoha desetiletích se konečně začnou likvidovat staré ekologické zátěže, vyčistit se mají chemikáliemi zamořené stavby, posléze zřejmě i půda v areálu chemičky a v jejím okolí. Fond národního majetku na tyto práce najal firmu a za sanaci zaplatí 2,7 miliardy korun. Další zátěž svému okolí způsobila Spolana při předloňské povodni. Při ní uniklo do vody a do ovzduší několik desítek tun různých chemikálií, především chloru. Podle nejnovějších informací České inspekce životního prostředí však za tyto úniky Spolana nedostane pokutu ve výši 1,4 milionu, jak původně inspekce oznámila. Spolana se totiž odvolala, ministerstvo životního prostředí nechalo případ přešetřit a inspekce musela uznat, že nenašla důkazy o tom, že by Spolana zanedbala některé povinnosti.

Kladensko řeší následky těžby uhlí

O haldě Barré, která je pozůstatkem těžby uhlí, na rozhraní Kladna a sousedních Vinařic se před několika lety hovořilo jako o časované ekologické bombě. Několik lidí, žijících v jejím sousedství, totiž onemocnělo rakovinou a dávali to do souvislosti zejména se zdejším špatným ovzduším. Z prohořívající haldy totiž unikaly do okolí škodliviny. Měření odborníků jejich obavy jednoznačně nepotvrdila. Škodliviny totiž podle závěrů expertíz pocházely nejen z haldy, ale například i z lokálních topenišť v okolí. Měření by ale měla podle tehdejších závěrů ještě pokračovat. Mezi tím se však problémy ještě víc zkomplikovaly. Po zániku okresních úřadů totiž najednou nikdo nevěděl, komu halda vlastně patří a kdo by měl nést odpovědnost za její sanaci a monitoring. Magistrát přesto přijal dílčí opatření pro zlepšení tamního ovzduší. "Jedním z největších problémů v této části města je zvýšená koncentrace prachu, takže stavebníci musí například zajistit po výkopech na komunikacích nejen jejich zasypání, ale také zpevněný povrch," uvedl mluvčí magistrátu Ladislav Pavlík. Halda Barré je pozůstatkem těžby uhlí ve zdejším dole, která skončila už v roce 1920. Poté byla zakryta zeminou a na ní po letech vznikla zahrádkářská kolonie. Při hloubení základů pro zahradní chatky byl ale v roce 1991 povrch haldy rozrušen, odval začal hořet a zplodiny unikaly do okolí. Pozemky proto vykoupil okresní úřad a haldu se pokusil utěsnit. Hoření však nezastavil.

Banner-stika

Sledujte nás: