Dioxiny v plastových hračkách? Místo vánočních dárků průmyslový odpad

12.12.2018 - PRAHA | Tiskové zprávy
Kostka s motivem krtečka patří mezi nejtoxičtější předměty
Foto: archiv Arniky
V plastových hračkách a dalším zboží z recyklovaného elektrošrotu jsou nejen rizikové zpomalovače hoření, ale i extrémně jedovaté bromované dioxiny. Víme o nich, že poškozují vývoj mozku, ničí imunitu a narušují fungování štítné žlázy. Zboží z recyklovaného plastu je jedovatější, než jsme si mysleli. Potvrdil to celosvětový výzkum, na kterém se podílela česká Arnika. Mezi výrobky vede také kostka s motivem krtečka zakoupená na českém trhu. Rodiče by se proto měli mít před Vánoci obzvlášť na pozoru a nejlépe se hračkám z černého plastu vyhnout.

Fotky kontaminovaných výrobků najdete ve fotogalerii

Nejvíce bromovaných dioxinů obsahoval přívěšek na klíče zakoupený v Německu, vzápětí následovala kostka s krtečkem z Česka, pistolka z Francie a kytara z Portugalska. Množství dioxinů v hračkách bylo tak obrovské, jako kdyby si děti hrály s popílkem ze spalovny nebo s jiným průmyslovým odpadem. Takové látky by neměly být v žádném spotřebním zboží, natož v produktech pro děti.

Podpořte Česko bez jedů teď!

 

Výrobci dioxiny do zboží záměrně nepřidávají, vznikají jako vedlejší produkt při výrobě toxických bromovaných zpomalovačů hoření (mj. PBDE a HBCD), které jsou obsaženy v elektroodpadu. Jeho špatně nastavenou recyklací se látky dostávají do zboží a našich domácností. Na rozdíl od zpomalovačů, obsah bromovaných dioxinů ve výrobcích nepodléhá nikde žádné regulaci. Omezení platí jen v Německu, ale jen pro část z celé škály bromovaných dioxinů. Daleko známější jsou chlorované dioxiny, které jsou regulovány celosvětově Stockholmskou úmluvou.

„Pro děti chceme vytvořit zdravé prostředí. Nedosáhneme toho, pokud umožníme toxické látky neustále recyklovat. Řešení je přitom jednoduché, vyřaďme nejtoxičtější bromované zpomalovače z oběhu a zbavíme se i dioxinů. Recyklace je skvělá věc. Dělejme ji proto správně,“ upozorňuje Karolína Brabcová z Arniky. 

Zástupci nevládek z Afriky, Asie, Evropy a Jižní Ameriky nechali osm hraček a sponu do vlasů otestovat v německé laboratoři MAS. Dioxiny byly nakonec potvrzeny ve všech vzorcích. Podle dostupných informací jde o první veřejně dostupnou studii, která prokázala obsah bromovaných dioxinů v produktech pro děti. Předměty zakoupené v Česku, Německu, Francii, Portugalsku, Argentině, Indii a Nigérii jsou důkazem, že se jedná o celosvětový problém.

Bromované dioxiny ovlivňují vývoj mozku, poškozují imunitní systém nenarozených dětí, narušují funkci štítné žlázy a způsobují neplodnost. Některé studie prokázaly vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a hyperaktivitu u dětí. Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. Jako vedlejší produkty doprovázejí bromované zpomalovače hoření a vznikají také v důsledku spalování bromovaných odpadů a materiálů.

„Aby se zabránilo přítomnosti vysoce toxických látek v hračkách, musí EU a její členské státy zabránit recyklaci těchto perzistentních organických látek do plastových výrobků. Toho lze dosáhnout zejména nastavením přísných limitů těchto látek v odpadech. Také je třeba, aby se bromované dioxiny dostaly na seznam látek, o jejichž eliminaci usiluje Stockholmská úmluva, stejně jako je tomu u chlorovaných dioxinů," vysvětluje Jindřich Petrlík z Arniky, hlavní autor studie.

Analyzované spotřební produkty byly zakoupeny v 7 zemích na 4 kontinentech a byly již zahrnuty v předchozích analýzách na přítomnost toxických bromovaných zpomalovačů hoření. Významná kontaminace hraček dioxiny se pohybovala v rozmezí 56 až 3800 pg WHO-TEQ / g. V nejméně jednom vzorku z každé země byly zjištěny hodnoty v řádu stovek pg WHO-TEQ / g, jako v případě popílku a popela ze spaloven odpadu. 

Výrobek Země nákupu Bromované dioxiny Bromované zpomalovače hoření
PBDD/F (pg TEQ/g) PBDE (mg/g)
Přívěšek na klíče Německo 3821 511
Kostka s krtečkem Česká republika 2159 2614
Pistolka Francie 2058 1077
Kytara Portugalsko 1137 3318
Rubikova kostka Nigérie 860 1,78
Rubikova kostka Argentina 727 708
Rubikova kostka Indie 690 593
Spona do vlasů Česká republika 60 1623
Rubikova kostka Nigérie 56 1218

Mezera ve stávající legislativě je špatná nejen pro Evropu, ale i pro rozvojový svět. Evropa nyní odešle 15 – 50 % svého elektronického odpadu s nebezpečnými koncentracemi bromovaných zpomalovačů hoření legálně i nelegálně do méně rozvinutých zemí v Asii a Africe, kde je odpad recyklován a kontaminuje nové výrobky, které se vrací zpátky na naše trhy.

RECYKLUJ BEZ JEDU logo CMYK Zakladni horizontalni variantaOREZ


Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hlavního města Prahy. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

MZP logo RGB v2     mhmp

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu