Kácení stromů v Jihlavě

Vysočina, 2009 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 24.8.2011
Morový sloup v centru Jihlavy (zdroj: www.jihlava.cz)
V krajském městě Vysočiny je jedna z našich poboček, proto zde také vyřizujeme mnoho dotazů, které se týkají zeleně v parcích a ulicích Jihlavy. Během několika let se rozvinula velmi dobrá a fungující spolupráce s odborem ochrany životního prostředí jihlavského magistrátu. Sdružení Arnika je jedním ze členů městské komise pro životní prostředí. Tam je také možné začít řešit některé problémy, se kterými se na nás lidé v poradně obrátí.

Například již v roce 2006 navrhovali památkáři vykácení dvanácti asi osmdesátiletých lip, které rostou okolo morového sloupu na náměstí. Památkáři se domnívali, že významná barokní památka je stromy příliš zastiňována a na náměstí tak nevynikne. Obávali se také toho, že by kořeny lip mohly poškodit základy morového sloupu. Pro mnoho Jihlavanů bylo ale nemyslitelné, že by na velké vydlážděné ploše jihlavského náměstí chyběl právě tento poslední ostrůvek zeleně. Komise pro životní prostředí doporučila, aby byl odborně posouzen zdravotní stav stromů. Na pokyn Rady města byl tedy vypracován podrobný dendrologický posudek. Ten doporučil odborně ošetřit koruny stromů a šetrným způsobem vyměnit zeminu u jejich kořenů. Koruny lip byly prosvětleny a zmizely z nich kabely elektrického vedení, které je zbytečně zraňovaly.

Na jaře roku 2009 byl vyměněn substrát v okolí kořenů a rozšířen prostor, který není zadlážděný. Kořenový systém lip má nyní lepší vláhové podmínky, více živin a lepší provzdušnění, a to se jistě projeví pozitivně na celkovém zdravotním stavu stromů. Na návrh Komise pro životní prostředí byla vypracována projektová dokumentace na postupnou revitalizaci a rozšíření celého prostoru tak, aby zde časem vznikl malý parčík.

V březnu roku 2009 si někteří občané všimli hrubého poškození dřevin v ulici Věžní. Při pokládce elektrického vedení firma provádějící výkopy přetrhala kořeny dvou stromů. Poškození kořenového systému bylo natolik závažné, že stromy musely být pokáceny. Také tuto škodu řešili inspektoři České inspekce životního prostředí, kteří firmě vyměřili dvacetitisícovou pokutu a povinnost zabezpečit vysázení nových stromů.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu