Hledáte bezporuchové klimatizační zařízení?

 • s automatickou regulací o maximálním výkonu až několik desítek kilowatů?
 • s bezplatným provozem na solární pohon?
 • s nehlučných chodem?
 • vyrobené z recyklovatelného materiálu?
 • které vydrží s minimální a neodbornou údržbou desítky let?

Máme pro vás dokonalý systém!

 • Je z trvanlivých recyklovatelných materiálů, pro jejichž výrobu posloužila sluneční energie, nikoliv energie fosilních paliv či jaderná.
 • Činnost zařízení je nezávislá na dodávce elektřiny, pohání jej pouze sluneční energie.
 • Pracuje naprosto tiše, neprodukuje žádné zplodiny ani odpad.
 • Celková doba jeho provozu je srovnatelná s délkou lidského života. Přestože čelí po celý rok povětrnostním vlivům, vyžaduje jen nepatrnou údržbu.
 • V létě aktivně chladí i mechanicky stíní, zvlhčuje, případně také v přiměřeném množství uvolňuje příjemné aromatické látky.
 • V zimě propouští sluneční paprsky, aby mohly pasivně ohřívat dům.
 • zabudovanou automatickou regulaci, jejíž čidla usměrňují výkon slunečního záření od nuly do 10 až 20 kilowatů. Hustota regulačních prvků a čidel je řádově v desítkách na milimetr čtvereční.
 • Má několikrát vyšší maximální výkon než obvyklá klimatizační zařízení, která jsou dražší řádově o desítky až stovky tisíc korun, a navíc spotřebovávají elektrický proud.
 • Na rozdíl od běžných klimatizačních zařízení, která pracují podobně jako chladničky – uvnitř chladí a vně teplo uvolňují – toto zařízení vázané teplo uvolňuje v chladné části dne a na chladných místech. Vyrovnává tím teplotní rozdíly.
 • Náklady na montáž a údržbu nepřesáhnou řádově sto korun ročně. Zařízení nevyžaduje pravidelnou denní údržbu, ani roční není složitá.
 • Toto zařízení pracuje zcela zdarma!

Tímto zařízením nemůže být nic jiného, nežli strom.

schema-klimatizace1

Klimatizační funkce stromu  

Strom s průměrem koruny 5 metrů zaujímá plošný průmět přibližně 20 m2. Na takovou korunu dopadne v jasném letním dni nejméně 120 kWh sluneční energie. Jaký je její osud? Jedno procento se spotřebuje na fotosyntézu, pět až deset procent je odraženo zpět ve formě světelné energie, pět až deset procent se odrazí ve formě tepla a zhruba stejné procento ohřeje půdu. Největší část dopadající energie (okolo 80 %) je vložena do procesu výparu rostlinou – transpirace. Je-li strom dostatečně zásobený vodou, odpaří za den více než 100 litrů, čímž využije (vlastně „zrecykluje“) 250 MJ sluneční energie (tedy 70 kWh).

Strom tedy během slunného letního dne odpaří 100 l vody a tím své okolí ochladí o 70 kWh, průměrně v průběhu deseti hodin chladí výkonem 7 kW.

Pro srovnání, klimatizační zařízení v luxusních hotelích mají výkon 2 kW, mrazničky a ledničky o více než řád nižší. Lednička, mraznička i klimatizační zařízení ohřívá své okolí výkonem, kterým na druhé straně chladí. Vodní pára z našeho stromu ohřívá místa chladná, na nichž se sráží.

Autor: RNDr. Jan Pokorný, SCs.

schema-klimatizace2

Jak spočítat hodnotu klimatizační funkce stromů

Vycházíme z úvahy, že vzrostlý les v pražské aglomeraci, který je dostatečně zásoben vodou (jde o území s vysokou hladinou spodní vody), odpaří za kalendářní rok asi 400 litrů vody z 1 metru čtverečního a zužitkuje tak podstatnou část slunečního záření (cca 80 %) na ochlazení prostřednictvím výparu. Naopak v noci vodní pára kondenzuje na chladnějších místech, čímž dochází k jejich oteplení a návratu vody do krajiny. Les tedy působí jako přirozené klimatizační zařízení s dvojitou funkcí ochlazování za slunečního svitu a oteplování při poklesu teplot.

Skupenské teplo vody je 0,7kWh/litr (2,5MJ/litr). Pro převedení 1 litru vody z kapalného stavu na vodní páru je potřeba dodat přibližně 0,7kWh energie (při normálním tlaku a počáteční teplotě vody 20o C). Při odpařování se skupenské teplo spotřebovává, při kondenzaci vodní páry zpět na kapalinu se skupenské teplo uvolňuje. Evapotranspirace (výpar vody přes rostliny i půdu) je spojena s ochlazováním při výparu a oteplováním chladných míst, kde se vodní pára sráží. Evapotranspirace má tedy dvojnásobný klimatizační efekt provázený destilací vody, transportem vodní páry a jejím srážením na chladných místech. Vyrovnávají se tak teploty v prostoru a čase.

Do kalkulace nákladů za klimatizaci je zahrnut pouze ekvivalent za energii potřebnou na chlazení a na ohřev. Nepočítáme cenu technologicky nenapodobitelného zařízení.

V souhrnu tedy můžeme odhadnout úroveň klimatizační služby: 

400 l/m2 a rok x 1,4 kWh x 10 000 x 2 Kč/kWh = 11,2 mil. Kč ročně krát X ha

Hodnota klimatizační služby z jednoho hektaru lesa dostatečně zásobeného vodou je tedy zhruba 11,2 mil. Kč ročně.


Zdroj: Ing. Marek Hanuš, Doc. Ing. Josef Seják, CSc., RNDr. Pavel Cudlín, CSc., RNDr. Jan Pokorný, CSc., Ing. Renata Burešová