Kočár s koníkem Carriage collect as treasure a version


Země původu: Čína
Výrobce: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT SHANTOU CITY CUAN GDONG PROVINCE
Prodejce: CENTONEM House s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 04142624 (provozovna: AAA SHOPPING CENTER, Černokostelecká 2110, Říčany)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 10,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-kocar-s-konikem-carriage-collect-as-treasure-_11513_880_1.html

Datum upozornění: 2.3. 2016Published in Nebezpečné výrobky