Kterak Jan Žižka o zpamátnění "své" aleje žádal

24.10.2009 - Jihlava
Symbolický Jan Žižka předal 23.10.2009 JUDr. Romanu Sloukovi z odboru životního prostředí Krajského úřadu v Jihlavě listinu s pověstí o tom „Kterak alej Žižkova zpamátněna byla". Právě oddělení ochrany přírodních zdrojů, které JUDr. Slouka vede, bude nyní rozhodovat, zda se tato pověst stane skutečným pozitivním historickým milníkem a alej zůstane zachována jako důležitá součást historie Vysočiny, nebo se naopak úředníci zapíší do historie negativně a vydají alej všanc postupnému odumírání. Jako symbol významnosti převážně lipové aleje obdržel Roman Slouka ještě dárkové balení lipového čaje.

Banner-stika

Sledujte nás: