Labe je znečištěné toxickou látkou PCB

24.10.2002 - MĚLNÍK | Tiskové zprávy
Ze Spolany Neratovice při srpnových povodních patrně neunikly jen dioxiny, ale zřejmě i další velmi toxické látky – polychlorované bifenyly (PCB). Nasvědčují tomu výsledky rozborů, které ARNIKA nechala udělat z několika vzorků sedimentů odebraných v Labi nedaleko chemičky. „Na základě rozborů lze říci, že pod Spolanou jsou vyšší koncentrace toxických látek než nad ní. Jedná se o PCB, tetrachlordibenzodioxin a DDT (1),“ uvedl vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.

Podle něj hodnoty PCB v sedimentech pod Spolanou dosahují stejných hodnot, jaké byly naměřeny například v blízkosti továrny, kde se PCB vyrábělo (Chemko Strážské, Slovensko). „Nejvyšší koncentrace PCB byly zjištěny na pravém břehu Labe pod Štěpánským mostem u Obříství. Z rozborů je patrné, že složení PCB odpovídá nejspíše produktu, který měl výrobní označení Delor 106 a v České republice se používal do transformátorových olejů a jako příměs do barev. Česká inspekce životního prostředí ve své zprávě z 9. 10. 2002 uvádí, že dle jejích odhadů mohlo uniknout ze Spolany Neratovice až 0,15 t trafoolejů,“ řekl Petrlík.

ARNIKA bude o alarmujících výsledcích rozborů informovat Českou inspekci životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, Okresní úřad v Mělníce, Povodí Labe a také Policii ČR, která vede vyšetřování Spolany Neratovice v souvislosti s úniky toxických látek během povodní.

Sdružení ARNIKA již na konci září požádalo ředitele Spolany, Miroslava Kulihu o poskytnutí informací o únicích toxických látek do životního prostředí a jejich přítomnosti v podniku. „Náš dotaz byl zcela konkrétní a žádali jsme také údaje o přítomnosti a potenciálních únicích PCB. Dodnes jsme neobdrželi odpověď. Částečně ji sice poskytuje zpráva ČIŽP, která zmiňuje trafooleje, kde by PCB mohly být, ale nemluví přímo o úniku olejů s PCB,“ sdělil mluvčí Arniky Marek Jehlička. Jak ARNIKA zjistila, polychlorované bifenyly se ve Spolaně v minulosti používaly (2).

Dnes prezentované rozbory sedimentů zpracovala akreditovaná laboratoř Axys Varilab. Za čtrnáct dní bude mít Arnika k dispozici výsledky dalších chemických rozborů sedimentů a zeminy, jejichž vzorky odebrala v říjnu mimo jiné například z pole soukromých zemědělců v Kozlech. Rozbory sedimentů byly zařazeny do projektu inventarizace perzistentních organických látek prováděné firmou TOCOEN. Projekt financuje organizace UNIDO v rámci implementačních plánů pro Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických látkách (3).

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu