Lípy v centru Křižanova

Vysočina, 2009 - 2013 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 2.9.2014
Satelitní snímek aleje v centru Křižanova (zdroj: Google Maps)
V únoru 2009 se na Jihlavskou pobočku Arniky obrátili obyvatelé obce Křižanov. Vadilo jim, že zastupitelé uvažují o vykácení lip rostoucích v centru obce, na Masarykově náměstí.


Na podlouhlém obdélníkovém prostoru   rostla více než čtyřicítka lip, některé přes 150 let staré. Sdružení Arnika si v obci podalo tzv. generální žádost o poskytnutí informací o chystaném kácení na veřejném prostranství.

krizanov - pred - 2

V souladu se svou strategií „podporovat aktivní občany“ jsme místním občanům doporučili  založení vlastního občanského sdružení, k čemuž ale dodnes nedošlo.

Podařilo se však vyvolat jednání mezi občany, inspektory České inspekce životního prostředí, zastupiteli Křižanova a nezávislým dendrologem. 

 Zastupitelé nakonec souhlasili s tím, že vykácet všechny stromy najednou není nutné. Měl být zpracován  plán na postupnou obnovu stromů v obci, podle kterého by se  kácely  pouze neperspektivní nemocné dřeviny, které by byly nahrazeny  mladými stromky.

 

 

krizanov - pred - 5

Několik let se na náměstí nic nedělo. Obec si ale nechala zpracovat „projekt revitalizace“, podle něhož má být vykácena veškerá historická zeleň – i lípy na Masarykově náměstí.

A tak v  roce 2013 namísto postupné obnovy přistoupil úřad k plošnému kácení a využil k tomu rozhodnutí, která vznikla na sporných základech.

Existuje sice  odborný posudek dendrologa, ale jeho použití v rozhodnutí je velmi sporné. Posudek uznává vysokou estetickou hodnotu aleje, rozhodnutí ke kácení naopak tvrdí, že žádnou estetickou hodnotu alej nemá. Posudek hodnotí stav stromů, uvádí jednotlivé nedostatky, ale ne všechny stromy jsou podle něj ve špatném stavu a rozhodně se v posudku nehovoří o nutnosti kácení.

Podle právníků sdružení Arnika byl navíc chybný také proces povolování zásahu do krajinného rázu. Městský úřad ve Velkém Meziříčí k tomu vydal souhlasné rozhodnutí, které ale bývá vydáváno pouze za určitých okolností, například když v aleji probíhají stavební práce. Úřad měl v tomto případě vést plnohodnotné správní řízení – to by musel zveřejnit na úřední desce a mohli by se do něj hlásit občané, kteří takto o možnost se vyjádřit přišli. Rozhodnutí bylo vydáno za dva dny, plnohodnotné správní řízení by probíhalo přibližně měsíc, nebo i déle.

Úřad v Křižanově chtěl lípy na náměstí pokácet už v únoru. Vydané rozhodnutí ale odporovalo zákonu, čehož si včas všimla Česká inspekce životního prostředí a lípy pro tentokrát zachránila. Věc tak přešla na Krajský úřad Kraje Vysočina, který nezákonné rozhodnutí zrušil. Když bylo zahájeno nové řízení, úřady o něm neinformovaly Českou inspekci, ta se o novém pokusu pokácet alej nedozvěděla. Na podzim tak úřad v Křižanově stejně prosadil svou a stromy padly.

 

Krizanov -po - 4

Poslední akce městyse Křižanova vyvolaly poměrně velkou vlnu nevole. Lidi pobouřila  postupná likvidace historické zeleně v obci a nelíbí se jim ani „plán revitalizace“. Podaří se jim založit občanské sdružení a  aktivně vystoupit proti záměrům obce?

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu