Lysá nad Labem a Spolana na mezinárodním fóru

16.7.2004 - GENEVE | Novinky
S případem znečištění toxickými látkami v okolí spalovny v Lysé nad Labem seznámila Arnika prostřednictvím dvoustránkového shrnutí v angličtině účastníky týdenního jednání Mezivládního výboru pro přípravu Stockholmské úmluvy, které probíhá tento týden v Ženevě na půdě Programu OSN pro životní prostředí. Dnes také proběhla prezentace o tzv. horkých místech spojených se znečištěním toxickými látkami typu dioxinů a PCB. Arnika na ní představila dvě místa z České republiky – Spolanu Neratovice a Lysou nad Labem.

S případem znečištění toxickými látkami v okolí spalovny v Lysé nad Labem seznámila Arnika prostřednictvím dvoustránkového shrnutí v angličtině účastníky týdenního jednání Mezivládního výboru pro přípravu Stockholmské úmluvy, které probíhá tento týden v Ženevě na půdě Programu OSN pro životní prostředí. Dnes také proběhla prezentace o tzv. horkých místech spojených se znečištěním toxickými látkami typu dioxinů a PCB. Arnika na ní představila dvě místa z České republiky – Spolanu Neratovicea Lysou nad Labem.

Prezentována byla špatná praxe provozování spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem – především její nedostatečná kapacita ke skladování odpadů a nedostatečná ochrana podzemních vod před kontaminací toxickými látkami. “Seznámili jsme tedy účastníky mezinárodního fóra přesně s tím, co spalovně vytkla Česká inspekce životního prostředí a krajský úřad,” shrnul vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.

Arnika rovněž konstatovala, že nevládní organizace v ČR budou trvat na tom, že vyčištění dioxinové zátěže ve Spolaně by mělo proběhnout bez jakékoliv účasti spalování odpadů a bez vzniku nových perzistentních organických látek. Právě těm je věnována Stockholmská úmluva, k níž se váže týdenní jednání v Ženevě. Představitelé UNEPu na něm konstatovali, že úmluvu již ratifikovalo na 36 zemí. “To je dobrá zpráva, protože se dá očekávat, že tento důležitý nástroj v celosvětovém omezování toxického znečištění vstoupí tím pádem v platnost již počátkem příštího roku,” neskrýval radost Petrlík. Arnika vedla úspěšnou kampaň za ratifikaci Stockholmské úmluvy.

Naše země Stockholmskou úmluvu ratifikovala v srpnu 2002. To nás zavazuje omezit všechny zdroje úniků perzistentních organických látek a nespouštět nové. Mezi takové zdroje patří i případy, kterým se věnuje Arnika soustavněji: Spolana Neratovice, spalovna v Lysé nad Labem, ale také třeba zapomenutý sklad pesticidů v Klatovech – Lubech.

Banner-stika

Sledujte nás: