Lysice přišly o jednu z historických alejí

Jihomoravský kraj, 2014 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 30.3.2015
Alej před vykácením, foto občané Lysic
Městys Lysice se nachází v malebné krajině na pokraji Českomoravské vysočiny. Poprvé je připomínán k roku 1308 s jejími prvními držiteli, pány z Kunštátu, kteří zde postavili středověkou tvrz, přebudovanou později na renesanční zámek. Tolik z obecního webu. V lednu tohoto roku radnice pokácela historickou lipovou alej. Starosta tvrdí, že mu šlo především o bezpečnost lidí a že kácel na základě odborného posudku, který označil stromy za „havarijní“. Mnohým občanům a také vedení lysického zámku se to ale nelíbí. Lípy měly nevyčíslitelnou historickou a ekologickou hodnotu a máme informace o tom, že přinejmenším některé z nich byly i domovem vzácných živočichů.

Nelíbí se to ani Arnice. Kácení proběhlo ve velmi sporném režimu na ohlášení (§8, odst.  4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), na základě jediného odborného posudku. Silné pochybnosti o skutečném stavu předmětných dřevin vyvolává i skutečnost, že byly kmeny podezřele brzy po pokácení odvezeny neznámo kam a byly tak odklizeny případné důkazy o takovém zdravotním stavu stromů, který by nevyžadoval kácení, natož v takzvaném „havarijním režimu." Arnika tento režim kácení považuje  za silně kontroverzní a snadno zneužitelný, protože nezaručuje objektivní přístup k ochraně stromů. Nevládním organizacím i dalším možným účastníkům řízení upírá právo podílet se rozhodování o životním prostředí. Úřad totiž vůbec nezahajuje správní řízení, kterých se normálně mohou sdružení přihlásit a veřejnost tak nemůže uplatnit své argumenty. Při kácení dřevin na oznámení navíc nelze uložit náhradní výsadbu.

leden 2014, foto občané Lysic

Během února byla původní nezpevněná cesta lemovaná dnes již neexistující alejí zavezena štěrkem, zhutněna a podle všeho i rozšířena. Starosta sice tvrdí, že vysadí nové stromky – jenže bude pro ně dost místa? Za adekvátní považujeme obnovu aleje v původní kvalitě  a vzrostlé alejové stromy se zapěstovanou korunkou potřebují prostor pro zdárný rozvoj kořenového systému. Stejný názor mají i místní občané. Stavební činnosti v aleji pokračovaly i přesto, že probíhá řízení ČIŽP. Arnika i místní občané proto podali na OI ČIŽP v Brně podnět k prošetření další činnosti v místě vykácené aleje.

únor 2014, foto občané Lysic

V Lysicích je ovšem několik dalších cenných alejí a právě o jejich osud se teď lysičtí obávají. Proslýchá se, že by je mohl potkat podobný osud.  Zejména ty, které nejsou součástí PP Lysická obora a nepožívají tedy zvláštní ochrany podle ZOPK.

 Arnika komunikuje s místními ochránci životního prostředí a konzultuje s nimi další postup. Oslovila odborníky z AOPK i NPÚ Brno. Místní občané podali podnět MěÚ v Boskovicích na jejich vyhlášení za památné. Jedná se o lipovou alej nad zámkem a lipovou alej ke škole.

Příznivé jsou informace o tom, že místní chtějí založit spolek na ochranu přírody a krajiny. Mnoho občanů by se rádo podílelo na ošetřování a obnovování historických alejí v Lysicích.

Další informace: 

ČIŽP - odpověď na podnět.pdf

 

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu