Mačkadlo na brambory BERGNER


Země původu: Čína
Výrobce: BERGNER (HK) Ltd., Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf
Prodejce: PERLACASA s.r.o., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno, IČ: 29186366
Materiál: Nylon
Zjištěná závada:

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na játra a štítnou žlázu: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9). Dále byla zjištěna přítomnost anilinu (CAS No. 62-53-3), rovněž karcinogenní látky s možnými účinky zejm. na močový měchýř.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mackadlo-na-brambory-bergner_11149_880_1.html

Datum upozornění: 18.12.2015