melaminová miska MELAMINE WARE WJ WAN JIA NO.1825


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: XUAN, spol. s r.o., Prachatická 9, 384 51 Volary, IČ: 25181998 (provozovna: Maxi Hit, Komenského 29, 386 01 Strakonice) – všechny dekory
Materiál: Melamin
Zjištěná závada:

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 110,4; 149,4; 311,8 a 318,7 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak mnohokrát překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-melamine-ware-wj-wan-jia-no-_10909_880_1.html

Datum upozornění: 26.10. 2015