Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Fulnek

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
By Jan Vančura (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Fulnek patří mezi města, které dlouhodobě a koncepčně rozvíjí své odpadové hospodářství. Jeho produkce směsného odpadu se dlouhodbě pohybuje kolem 100 kg/ob/rok.To je jedna z nejnižších produkcí tohoto odpadu u měst nad 5000 obyvatel v ČR. Fulnek recykluje přibližně 50 % svých odpadů. Město bylo v rámci Odpadového Oskara oceněno jako příklad dobré praxe.

Ve Fulneku (přibližně 5700 obyvatel) se třídí papír, plasty, nápojové kartony (společně s plasty), kovy (společně s plasty), směsné sklo, po městě jsou rozmístěny i 1100 litrové kontejnery na bioodpad. Dále jsou ve městě rozmístěny kontejnery na textil a elektroodpad.

Další odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře. Jedná se hlavně o objemnější odpady (nábytek, koberce, ledničky, pračky, televizory, pneumatiky) a odpady nebezpečné (baterie, akumulátory, lepidla, oleje, ředidla, znečištěné obaly). Dále se zde do velkoobjemového kontejneru třídí tvrdé plasty. U objemnějších odpadů si lze objednat i odvoz. Likvidaci stavebních odpadů si domácnosti zajišťují sami, mohou je ale i za poplatek uložit ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr provozují Technické služby města Fulnek.

Na odvoz směsného komunálního odpadu si domácnosti na základě smlouvy pronajímajínádoby o objemu 70, 110, 1100 litrů s tím, že mohou být vyváženy buď 1x týdně, 1x za 2 týdny či 1x za 4 týdny. Motivaci domácností považují zástupci města za důležitou a za hlavní důvod nízké produkce směsného odpadu. Za důležitý považují i osobní kontakt se zástupci domácností při uzavírání a úpravě smluv. Motivace koneckonců pomáhá městu i při zvyšování výtěžnosti u papíru a nápojových kartonů, neboť za nárůstem jejich sebraného množství stojí soutěž ve sběru těchto komodit na školách.

Tabulka: Údaje o produkci vybraných druhů odpadu v letech 2012 až 2019

Druh odpadu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
Papír 3,7 5,1 6,2 5,7 8,0 10,8 12,7 11,9
Plasty 19 19 18,8 20,0 20,0 20,9 19,2 21,1
Sklo 12,5 12,8 16,4 16,9 17,0 16,6 17,1 18,1
Nápojové kartony 0 0,5 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0
Kovy 49,2 35,1 41,8 14,8 22,9 23,0 22,8 20,3
Bioodpad 109,8 46,7 93,2 70,9 67,5 95,0 97,3 82,4
Dřevo 0 0 0,7 3,5 5,7 0,5 0 0
Směsný odpad 115,9 107,4 104,1 97,0 100,0 98,2 99,1 98,4
Objemný odpad 19,1 10,6 14,6 34,0 53,6 20,6 38,6 26,4
Uliční smetky 1,6 0 0 1,8 0,7 0 0 0
                 
Úroveň recyklace (%) 58,7 50,3 59,9 49,9 47,8 58,9 55,6 56,0

Zdroje informací

Technické služby města Fulnek: http://www.fulnek.cz/informace/ms-3347/p1=3347

Plán odpadového hospodářství města Fulnek

E-mailová komunikace s pí. Pavlou Maštalířovou, referentkou odboru IŽP MÚ Fulnek

Upraveno: 27.8.2020

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: