Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Jeseník

Jeseník, Olomoucký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 29.8.2017
By Ajemmirek (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Město Jeseník (11524 obyvatel) vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky odpadového hospodářství. Opakovaně získavá ocenění v rámci soutěží pořádaných EKO-KOMEM. V Jeseníku v roce 2015 produkce směsného odpadu klesla pod 150 kg/ob.

V Jeseníku se do barevných kontejnerů třídí papír, sklo (bíle a barevné), plasty, kovy a nápojové kartony (nově společně s plasty), textil a elektroodpady. V roce 2017 začalo město sbírat i rostlinné oleje a tuky. Plošných svoz bioodpadů (hnědé nádoby) město zavedlo v roce 2014. Bioodpady se nesváží v zimním období, kdy není v provozu kompostárna (trvale v provozu od roku 2015).Město provozuje dva sběrné dvory (otevřeny 4 dny v týdnu), kde lze odevzdat také nebezpečné a objemné odpady. Ty se sváží i pomocí objemových kontejnerů (2x ročně). V Jeseníku se za odpady platí formou místního poplatku (na hlavu). Ke snižování produkce směsného odpadu město obyvatele motivuje slevou v případě, že si nechají svážet tyto odpady nikoliv týdně, ale 1x za 14 dní.

Produkce vybraných odpadů obsahuje následující tabulka (započteny i výkupny):

  2015 2016 2015 2016
  (t) (t) (kg/ob) (kg/ob)
papír 383,74 320,13 33,3 27,9
sklo 245,45 200,87 21,3 17,5
plast 179,90 113,35 15,6 9,9
nápojové kartony 7,70 9,12 0,7 0,8
kovy 1369,65 501,88 118,9 43,8
textil 35,33 38,29 3,1 3,3
bioodpad 922,68 1156,72 80,1 100,8
směsný odpad 1719,65 1783,27 149,2 155,5
objemný odpad 570,55 687,24 49,5 59,9
         
úroveň recyklace 58,72 % 48,65 %    

Technické služby Jeseník provozují sběrné dvory, třídící linku, kompostárnu a skládku Supíkovice. Sváží odpady nejen z města, ale i z dalších obcí v regionu. Pravidelně zveřejňují informace o množství svezeného odpadu a vyhodnocuje výsledky.

Zdroje informací

Webové stránky města: https://www.jesenik.org

Webové stránky technických služeb: http://www.tsje.cz

Komunikace s pracovníkem odboru životního prostředí města Jeseník Mgr. Matějem Podholou

Indikátory odpadového hospodářství: http://arnika.org/indikatory-oh-obci

Nominace na Odpadového Oskara

Město je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 1 za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu v Olomouckém kraji v kategorii měst nad 5000 obyvatel. V kategorii 2 město nominujeme na Oskara za dlouhodobý rozvoj, vysokou úroveň recyklace a velmi dobrou komunikaci s veřejností. Technické služby chválíme za přehledné zveřejňování výsledků odpadového hospodářství (za město Jeseník i za celou svozovou oblast).

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha