Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Jihlavy

Kraj Vysočina | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
Jihlava je první město v ČR nad padesát tisíc obyvatel, kterému se podařilo snížit produkci směsného komunálního odpadu pod 150 kilogramů v přepočtu na 1 obyvatele a rok. Jihlava se problematice odpadů dlouhodobě věnuje. Výborné fungují i jejich technické služby, které ovšem nesváží odpad jenom z Jihlavy, ale i z jejího okolí. Odpadové hospodářství města bylo oceněno Odpadovým oskarem. Gratulujeme.

Systém nakládání s odpady

Ke snížení produkce směsného komunálního odpadu v Jihlavě došlo po zavedení motivačních prvků do systému nakládání s odpady (motivační slevy ke třídění) a především plošným snížením frekvence svozu popelnic od rodinných domů a rozšířením sběru biologicky rozložitelných odpadů. Na snížení produkce směsného odpadu má pravděpodobně vliv i zavedení programu pro malé živnostníky Službami města Jihlavy (http://www.mitjencernounestaci.cz/).

Tabulka: Produkce vybraných komunálních odpadů v Jihlavě

  2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 28,9 27,3 27,5 28,0
plast 11,6 13,3 14,5 16,0
sklo 12,0 13,6 12,5 14,6
textil 0,2 2,4 2,4 2,2
kovy 16,2 15,6 19,9 18,3
dřevo 6,1 7,1 6,0 5,0
bioodpady 39,7 44,1 42,6 45,5
směsný odpad 141,4 140,3 144,3 143,0
objemný odpad 20,8 21,9 21,3 26,6
         
Třídění 41,4 % 43,2 % 43,1 % 43,3 %

Pro informování obyvatel o odpadovém hospodářství vytvořilo město samostatný web: http://www.odpadyjihlavy.cz/ s velkým množstvím informací. Web obsahuje nejen informace o tom, co a jak třídit a co se využilo, ale také ekonomické informace o odpadovém hospodářství a plány na jeho další rozvoj.

Zdroje informací

Web k odpadům: http://www.odpadyjihlavy.cz/
Web Služeb města Jihlavy pro živnostníky: http://www.mitjencernounestaci.cz/
Hlášení o produkci odpadů, která Arnice poskytlo město.

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: