en ru

Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Jihlavy

Jihlava, Kraj Vysočina | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 13.8.2019
Jihlava je první město v ČR nad padesát tisíc obyvatel, kterému se podařilo snížit produkci směsného komunálního odpadu pod 150 kilogramů v přepočtu na 1 obyvatele a rok. Jihlava se problematice odpadů dlouhodobě věnuje. Výborné fungují i jejich technické služby, které ovšem nesváží odpad jenom z Jihlavy, ale i z jejího okolí.

Ke snížení produkce směsného komunálního odpadu v Jihlavě došlo po zavedení motivačních prvků do systému nakládání s odpady (motivační slevy ke třídění) a především plošným snížením frekvence svozu popelnic od rodinných domů a rozšířením sběru biologicky rozložitelných odpadů. Na snížení produkce směsného odpadu má pravděpodobně vliv i zavedení programu pro malé živnostníky Službami města Jihlavy (http://www.mitjencernounestaci.cz/).

Produkce vybraných komunálních odpadů v Jihlavě v letech 2016 až 2018:

  2016 2017 2018
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 28,9 27,3 27,5
plast 11,6 13,3 14,5
sklo 12,0 13,6 12,5
textil 0,2 2,4 2,4
kovy 16,2 15,6 19,9
dřevo 6,1 7,1 6,0
bioodpady 39,7 44,1 42,6
směsný odpad 141,4 140,3 144,3
objemný odpad 20,8 21,9 21,3
       
Recyklace 41,4 % 43,2 % 43,1 %

Pro informování obyvatel o odpadovém hospodářství vytvořilo město samostatný web: http://www.odpadyjihlavy.cz/ s velkým množstvím informací. Web obsahuje nejen informace o tom, co a jak třídit a co se využilo, ale také ekonomické informace o odpadovém hospodářství a plány na jeho další rozvoj.

Zdroje informací

Web k odpadům: http://www.odpadyjihlavy.cz/
Web Služeb města Jihlavy pro živnostníky: http://www.mitjencernounestaci.cz/
Hlášení o produkci odpadů za rok 2016 až 2018, které Arnice poskytlo město.

Odpadový Oskar

Jihlava získala Odpadového Oskara za nejmenší produkci směsného komunálního odpadu mezi městy nad 5000 obyvatel Kraje Vysočina v roce 2016. Současně Jihlava získala Odpadového Oskara v kategorii 2, protože může sloužit jako příklad dobré praxe pro mnoho dalších obcí a měst. Kromě nízké produkce směsného komunálního odpadu město chválíme za to, že na webu zveřejňuje výsledky systému odpadového hospodářství. Oceňujeme i program pro drobné živnostníky. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha